IGP Polska wywodzi się z niemieckiego zrzeszenia hodowców roślin I.G. Pflanzenzucht GmbH, działającego na rynku od blisko 100 lat. Na rynku polskim pojawiła się w 2014 roku, dostarczając kwalifikowany materiał siewny zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, rzepaku ozimego, pszenicy płaskurki, pszenicy orkisz, soi, łubinu, grochu czy słonecznika.

Aleksandra to nowa odmiana jęczmienia ozimego, fot. Maciej Sacha
Aleksandra to nowa odmiana jęczmienia ozimego, fot. Maciej Sacha

Jęczmień ozimy

– Możemy się pochwalić, że jesteśmy liderem rynku jęczmienia ozimego dwurzędowego w Polsce. Tak dobrze znana odmiana jak Sandra ma największy udział w kwalifikacji polowej. Teraz wprowadzamy Aleksandrę, która jest następczynią bezpośrednią Sandry, zarejestrowaną w COBORU w 2021 roku, jako najwyżej plonująca odmiana jęczmienia ozimego – mówił nam Krzysztof Piłat, kierownik regionu Polska i kraje bałtyckie IGP Polska.

 

 

Oprócz odmiany Aleksandra, charakteryzującej się wysokim plonem, gęstością ziarna i zdrowotnością, na poletkach mogliśmy zobaczyć również odmiany takie jak: Bianca, Arthene czy Almut. Odmiana Bianca to jęczmień ozimy dwurzędowy, o zimotrwałości 2,5 st. i zdaniem IGP, najwyższej ocenie za grubość ziarna na rynku niemieckim, a także ma gen odporności na wirus żółtej mozaiki jęczmienia. Równie dużą grubością ziarna charakteryzuje się odmiana Arthene.

Jęczmień ozimy odmian Arthene i Bianca, fot. Maciej Sacha
Jęczmień ozimy odmian Arthene i Bianca, fot. Maciej Sacha

Pszenica ozima

– Co roku dostarczamy najlepszą genetykę pszenicy ozimej. W roku 2020 najwyżej plonującą odmianą jakościową w badaniach COBORU na obu poziomach agrotechniki była odmiana Janis. Uzyskała ona rejestrację w roku 2021 i aktualnie będzie rozpoczynać rozmnożenia tej odmiany, by umożliwić zakup nasion polskim rolnikom. W tym roku zarejestrowaliśmy również najlepszą odmianę w COBORU. W kategoriach plon i zimotrwałość wygrała w tym roku nasza odmiana Bulldozer. W związku z cenami azotu i jego brakiem wyselekcjonowaliśmy odmiany, które najlepiej zarządzają dostępnością azotu. Jest to pszenica ozima Moschus i Foxx – mówił Krzysztof Piłat.

Pszenica ozima Moschus, fot. Maciej Sacha
Pszenica ozima Moschus, fot. Maciej Sacha

Podkreślał również, jakie wymierne korzyści przynosi uprawa odmian najwyżej plonujących. Według wyliczeń, w przypadku odmiany Bulldozer, plonującej na poziomie 106% wzorca, przy cenie pszenicy 1600 zł/t daje dodatkowy przychód wysokości około 900 zł/ha.

Pszenica ozima Bulldozer, fot. Maciej Sacha
Pszenica ozima Bulldozer, fot. Maciej Sacha

W ofercie IGP Polska znajdziemy również odmiany pszenicy ościstej, które według przedstawicieli firmy są przyszłościowym rozwiązaniem. Warto tu wymienić odmianę Foxx, która jest pierwszą pszenicą ościstą jakościową zarejestrowaną w Niemczech. Jak podkreślali przedstawiciele firmy, pszenice ościste charakteryzują się lepszą odpornością na trudne warunki przy wysokim potencjale plonowania.

Pszenżyto ozime Presley, fot. Maciej Sacha
Pszenżyto ozime Presley, fot. Maciej Sacha

Pszenżyto ozime

– Presley to pierwsze pszenżyto ozime, które zarejestrowaliśmy w COBORU w tym roku w Polsce. W badaniach COBORU jest to najlepsza odmiana pod względem przydatności na słabsze stanowiska, odporności na porastanie ziarna w kłosach oraz odporności na pleśń śniegową – mówił Piłat.

Pszenżyto ozime Charme, fot. Maciej Sacha
Pszenżyto ozime Charme, fot. Maciej Sacha

Nowością jest również pszenżyto ozime Charme, która trafi do sprzedaży w przyszłym roku. Jak podano, charakteryzuje się najwyższą zdrowotnością spośród odmian pszenżyta IGP, o wysokiej zimotrwałości i przydatności do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Na słabsze stanowiska przedstawiciele firmy polecają odmiany Presley i Torben. Druga z nich charakteryzuje się również dużym plonem słomy, co jest nie bez znaczenia w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta na ściółce.