Kolekcja odmian kukurydzy zaprezentowana przez HR Smolice składała się z 24 kreacji obecnie dostępnych u różnych dystrybutorów nasiennych w całym kraju. Oto one:

Wilga - najwcześniejsza odmiana o liczbie FAO 180, mieszaniec trójliniowy o typie ziarna semi flint. Odmiana przeznaczona do warunków ekstremalnych, zalecany głównie w sytuacjach gdy zachodzi potrzeba opóźnionego siewu, przesiewów lub po poplonach ozimych.

Jawor - FAO 230, mieszaniec trójliniowy o ziarnie typu semi flint, uprawiana z przeznaczeniem głównie na ziarno, kolba długa niezbyt gruba ale jej osadka jest cienka, może być uprawiana na kiszonka, szczególnie polecana do uprawy w rejonach o małej ilości opadów.

Blask- FAO 250, mieszanieniec pojedynczy, o typie ziarna semi flint, Odmiana uniwersalna . Rośliny wysokie, kolby grube, cylindryczne, dobrze zaziarnione.

Smolitop- FAO 230, mieszaniec tójliniowy, satbaw linz o typie ziarna semi flint/semi dent, charakteryzująca się dobrą strawnością kiszonki i wolniejszym zasychaniem w okresie wegetacji.

Narew - FAO 240, mieszaniec pojedynczy, o ziarnie typu semi dent/ semi flint. Odmiana zbliżona genetycznie do odmiany Dumka.

San - FAO 240, mieszaniec trójliniowy, o ziarnie typu semi flint/semi dent. Odmiana uniwersalna, znajduje się na czele listy najpowszechniej uprawianych odmian w Polsce.

Kresowiak - FAO 240, mieszaniec trójliniowy, o ziarnie typu semi dent. Odmiana typowo kiszonkowa, kiszonka z niej odznacza się bardzo dobrą strawnością.

Bejm - FAO 230-240, mieszaniec pojedynczy 230-240, o ziarnie typu semi dent/semi flint. Odmiana uniwersalna o bardzo dobrej strawności kiszonki.

Dumka - FAO 230, mieszaniec trójliniowy, ziarno typu semi dent. Łączy w sobie wysoki potencjał plonowania z wczesnością. Rośliny wysokie ok 260cm.

Opoka - FAO 240, mieszaniec trójliniowy o typie ziarna semi flitn/semi dent. Uprawiana głównie z przeznaczeniem na kiszonkę gdyż kiszonka z niej cechuje się wysoką strawnością.

Bosman - FAO 250-260, mieszaniec pojedynczy o typie ziarna semi dent. Odmiana uniwersalne, rośliny wysokie, dobrze ulistnione, długo zachowujące zieloność, kolby cylindryczne, ziarno dość grube.

Ratay - FAO 220 - 230 o typie ziarna semi flint/semi dent. Jest to odmiana uniwerslana, genetycznie zbliżona do odmiany Dumka. Charakteryzuję się dobra odpornością na głownie guzowatą.

Rywal -FAO 210, mieszaniec trójliniowy, typ ziarna semi flint, odmiana uniwersalna, rekomendowana do uprawy w rejonach północnych i północno - wschodnich.

Smolik - FAO 220- 230, mieszaniec trójliniowy, o typie ziarna semi flint/semi dent. Odmiana uniwersalna charakteryzująca się wolniejszym tempem zasychania liści w okresie dojrzewania.

Lokata - FAO 220, mieszaniec trójliniowy o ziarnie typu semi flint. Odmiana uniwersalne, u której obserwuje się mniejsze uszkodzenia spowodowane żerowaniem omacnicy prosowianki. Może to mieć związek z delikatnym omszeniem pochew liściowych tej odmiany.

Skarb- FAO 220, mieszaniec trójliniowy o ziarnie typy semi flint. Obecnie nie ma krajowego rejestru, dostępna jest z CCA a zarejestrowana jest na Słowacji. Odmiana która długo zachowuje zieloność i tolerująca wczesny siew oraz mniej zasobne stanowiska.

Kosynier - FAO 220-230, mieszaniec tróliniowy, o typie ziarna semi flint. Odmiana o szerokich liściach i dobrej odporności na fuzariozy kolb.

Konkurent FAO230-240 , mieszaniec trójliniowy, o ziarnie typu semi flint. Gentyka zbliżona do odmiany Opoka. Odmiana uniwersalna, wybierana często z przeznaczeniem na kiszonkę.

Rosomak-FAO 250-260, mieszaniec pojedynczy o typie ziarna semi flint/semi dent. Odmiana uniwersalna, rekomendowana głównie do uprawy na lżejsze gleby oraz w rejonach o mniejszej ilości opadów.

Tonacja - FAO 220-230, nowa odmiana zarejestrowana w lutym 2014r. Odmiana trójliniowa o typie ziarna semi flint. Według wyników badań niemieckich charakteryzuje się bardzo dobrą strawnością, stabilnością plonowania i wysoką odpornością na fuzariozę kolb.

Vitras - FAO 260, mieszaniec trójliniowy o typie ziarna dent/semi dent. Odmiana kiszonkowa o bardzo wysokich roślinach i dobrej strawności kolb.

Kosmal- FAO 260, mieszaniec trójliniowy o ziarnie typu semi dent. Odmiana kiszonkowa o dużym wysokim plonie ogólnym suchej masy.

Legion -FAO 270, mieszaniec rójliniowy, o typie ziarna semi dent. Odmiana charakteryzująca się wysokim plonem ogólnych suchej masy i dobrą strukturą plonu w uprawie przede wszystkim na kiszonkę.

Deresz-FAO 260, mieszaniec pojedynczy z ziarnem typu semi flint. Odmiana charakteryzuje się wysokim udziałem kolb w plonie ogólnym suchej masy.

Swoje nadzieje na przyszłość i swoje najnowsze osiągnięcia hodowlane dotyczą 8 nowych odmian. W Smolicach zostały przedstawione gościom 4 najnowsze odmiany znajdujące się w drugim roku rejestracyjnym w COBORU. Niedługo powinny uzyskać krajową rejestrację. Są to: Kanonier (odmiana średniowczesna, przeznaczona do uprawy głównie na ziarno, bardzo wysoko plonująca, wyrównana o dobrej strukturze plonu), Polonus, Podlasiak (odmiana średniopóźna z przeznaczeniem głównie na kiszonkę, biogaz oraz ziarno, FAO ok. 280) oraz Koneser (odmiana w typie Ułana i Vitrosa, charakteryzująca się lepszą strukturą plonu, FAO ok. 260).