Wniosek o zatwierdzenie miejsca produkcji materiału szkółkarskiego, przeznaczonego na eksport do Federacji Rosyjskiej, należy złożyć do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2011 r. (m)