Projekt ten trafił do konsultacji społecznych we wrześniu 2011roku i wzbudził duże nadzieje rolników gdyż przewidywał waloryzację stawek dopłat, nie zmienianych od 2008 roku.

W Polsce zużycie kwalifikowanego materiału siewnego jest około dziesięć razy niższe niż przeciętnie w Unii Europejskiej i w ostatnich latach zmniejszyło się ze względu na coraz wyższe ceny nasion kategorii elitarny i kwalifikowany. Ponadto wysokość dopłat bezpośrednich w Polsce jest znacznie niższa niż w wielu krajach UE-15,co wpływa bezpośrednio na uzyskiwane dochody z 1 ha. Ponadto wysiewając nasiona wysokiej jakości możemy osiągać wyższe plony, lepsze zbiory z hektara, stosować nowoczesne odmiany dostosowane do potrzeb przemysłu i konsumenta końcowego.

W 2010 roku odnotowano znaczący spadek eksportu ziarna zbóż z Polski. Wartość eksportu zmalała z 423,3 mln EUR do 296 mln. EUR. Nieznacznie wzrosła wartość importu, wskutek tego saldo w handlu ziarnem zbóż pogorszyło się z plus 213 mln EUR do 48 mln EUR. Na taki wynik handlu wpłynęła oprócz sytuacji na rynkach światowych niska jakość oferowanego ziarna, spowodowana min. użyciem do siewu materiału nasiennego z własnej produkcji.

- Dofinansowanie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego zachęca rolników do wysiewu nasion wysokiej jakości, wdrażania postępu biologicznego poprzez wprowadzanie nowych odmian, co niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków ekonomicznych i środowiskowych. Dodatkową korzyścią dla rolnika i środowiska jest to, że nasiona zakupione w firmach specjalizujących się w produkcji kwalifikowanego materiału siewnego są już gotowe do siewu, zabezpieczone przed chorobami siewek, zaprawione odpowiednimi środkami ochrony roślin za pomocą specjalistycznego i bezpiecznego sprzętu. Należy pamiętać, że zaprawy nasienne to substancje I, II klasy toksyczności groźne dla zdrowia i środowiska - mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.