Podlasie mlekiem stoi i uprawą kukurydzy. Dopiero w ubiegłym roku po raz pierwszy opracowano LOZ dla tego gatunku. Teraz przedstawiamy polecane odmiany dla roku 2018.

Kukurydza na kiszonkę:
Odmiany wczesne: Assano*, Fortop*, LG 31255.

Odmiany średnio wczesne: Benedicto KWS*, Cyrano, Figaro*, Kartagos*, MAS 20S, SM Kurant*, SY Kardona.

Odmiany średnio późne: Dublino, DS. 1460 C, SM Furman*, Walterinio KWS.

Kukurydza na ziarno:

Odmiany wczesne: Agro Fides*, KWS Magnet*, KWS Vitellio*, LG 30179, LG 31255*, RGT Chromixx*.

Odmiany średnio wczesne: Benedicto KWS*, ES Asteroid, Figaro*, KWS Corazon*, LG 30215, Milosz*, P8329*, SY Telias*.

*odmiana wstępnie rekomendowana po roku badań

Groch siewny: Audit, Batuta, Ezop, Hubal, Mecenas, Mentor, Milwa, Model, Starski, Tarchalska.

Łubin żółty: Baryt, Bursztyn, Perkoz.

Łubin wąskolistny: Bolero, Kurant, Neptun, Regent, Rumba, Salsa, Tabgo, Wars.

Źródło: COBORU