W tym sezonie zakupy materiału siewnego kukurydzy rozpoczęły się dużo wcześniej niż zwykle, bo wraz z ruszeniem zbiorów kukurydzy ziarnowej w 2021 r. Na początku roku zatem wybór konkretnej kreacji odmianowej może być trudniejszy z uwagi na okrojoną już ofertę. Tym bardziej należy zwrócić uwagę na te polecane przez firmy hodowlano-nasienne i dystrybucyjne, bo nadal powinny być dostępne w sprzedaży.

Zapytaliśmy przedstawicieli firm, na jakie cechy zwrócili największą uwagę. Wszyscy preferowali odmiany wysokoplenne, o dużej zawartości skrobi w suchej masie oraz dobrej strawności. Kolejnymi cechami uwzględnianymi przez nich przy wyborze były: tolerancja na warunki stresowe podczas kluczowych faz wegetacji roślin i tolerancja na słabsze warunki glebowe. Budując swoje zestawienia, brali też pod uwagę silny wigor wzrostu początkowego roślin w warunkach chłodnej, a nawet zimniej wiosny, dobrą ekspozycję cechy przedłużonej zieloności roślin, czyli stay green, a także stabilność w plonowaniu. W poniższym zestawieniu dominują odmiany nowe, zwykle pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), rzadziej te zarejestrowane w Polsce.

Agrii Polska

ES Bond (KR 2019) – o FAO 240, która oprócz wysokiego potencjału plonowania zielonej masy charakteryzuje się bardzo dobrą adaptacją do trudniejszych warunków glebowych i klimatycznych. Sprawdza się na glebach dobrych, gdzie pokazuje pełnię swojego biologicznego potencjału plonowania, jak również na glebach słabszych i w suche lata. Odmianę cechuje mocny stay green – efekt zieloności wyraźny nawet w przypadku trudnego przebiegu pogody.

Agrolok

ES Islander (KR 2021) – o FAO 250. Odmiana cechuje się bardzo dobrym wigorem wzrostu siewek, nawet podczas chłodnej wiosny. Wytwarza silne i zdrowe rośliny odporne na wyleganie i porażenie fusariozami kolb i łodyg, ale też cechuje się dużą ilością zielonej masy z dużym udziałem ziarna typu flint. Zebrana zielonka stanowi źródło wysoko strawnej kiszonki, o dobrych parametrach jakościowych.

Agro seed

Dorka MGT (CCA) – o FAO 170. Polecana na uzupełnienie bazy paszowej na kiszonkę lub biomasę jako drugi plon po wcześniej zebranych roślinach – pierwszym pokosie likwidowanej lucerny, życie ozimym na zielonkę, mieszance gorzowskiej. Jej uprawa w plonie wtórym sprawdziła się w różnych gospodarstwach na przestrzeni minionych 4 lat. Szczególnie przydatna do uprawy w północnych rejonach Polski.

Bayer/Dekalb

DKC3204 (CCA) – o FAO 240.  Odmiana o wysokim plonie ogólnym suchej masy. Charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym oraz wysoką tolerancją na wyleganie. Wytwarza wysokie i zdrowe rośliny o silnym efekcie stay green. Kiszonka uzyskana z tej odmiany wyróżnia się wysoką zawartością skrobi oraz dobrą strawnością włókna. Należy do nowego Programu Siloextra, który skupia odmiany wyróżniające się pod względem cech jakościowych kiszonki.

Caussade Semences Pro

Baobi CS (CCA) – o FAO 250-260. Wczesny wigor i zdrowotność to najważniejsze cechy odmiany. Odporna na grzyby z rodzaju Fusarium, które często występują w kukurydzy. Roślina odporna na wyleganie, co skutkuje zbiorem wysokiego plonu. Dobrze sprawuje się na wszystkich glebach. Dopasowana zarówno do stanowisk najlepszych, jak i najsłabszych.

CHEMIROL PUH

Assunto (KR 2020) – o FAO 250-260. Odmiana o wysokim plonie suchej i świeżej masy. Odporna na wyleganie i na głownię guzowatą. Rekomendowana do siewu na średnie stanowiska. Typ ziarna flint, a kolby – flex. Tworzy rośliny wysokie, o dużej biomasie.

Corteva Agriscience/ Pioneer

P8329 (KR 2017) – o FAO 240-250. Odznacza się wysoką tolerancją na fuzarium łodyg oraz na Helminthosporium turcicum – grzyb powodujący żółtą plamistość liści kukurydzy. Cechuje się też stabilnością plonowania potwierdzoną na przestrzeni wielolecia. Wysokie parametry jakościowe surowca kiszonkowego. Dobry stay green. Lubi stanowiska wilgotne i średnie. Tym ziarna flint/dent.

Farmsaat Polska

Farmaxus (CCA) – o FAO 220. Odznacza się dobrym rozwojem początkowym, a także tolerancją w stosunku do słabszych stanowisk. Wysoka odporność na głownię oraz fuzariozę łodyg. Bardzo dobre plonowanie. Wyważona koncentracja energii i zawartości skrobi. Rośliny są bardzo wysokie, ale kolby są osadzone nisko. Ziano typu flint/dent, typ kolby fix.

IGP Polska

Codizouk (KR 2019) – o FAO 260-270. Odmiana przydatna również na glebach słabszych, lekkich. Dobry wigor początkowego wzrostu. Rośliny bardzo wysokie, nawet do 4,5 m, ale odporne na wyleganie. Tolerancyjne na okresowe niedobory wody. Dobry efekt stay green. Duże kolby, ziarno o dużej zawartości skrobi. Wysoki plon świeżej masy.

KWS Polska

KWS Adaptico (KR 2021) – o FAO 260-270. Jej cechą szczególną jest wysoki plon przy zachowaniu dobrego udziału ziarna – 50-52 proc. suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy. Poza tym cechuje się też stabilnością plonowania w różnych warunkach. Rośliny są wysokie i tworzą dorodne kolby. Odporna na wyleganie. Dobry stay green.

Limagrain

LG 31.266 (CCA) – o FAO 250. Odmiana z programu LG Animal Nutrition, o wysokim potencjale plonowania na kiszonkę oraz strawności włókna DINAG – 54,4. Typ ziarna flint/dent. Dobre parametry energetyczne (UFL). Długo utrzymujący się efekt stay green. Odmiana tolerancyjna na warunki stresowe, o intensywnym wzroście początkowym.

Małopolska Hodowla Roślin

Kadryl (KR 2012) – o FAO 270-280. Jest odmianą tolerującą słabsze stanowiska i dobrze znoszącą okresowe niedobory wody. Wyróżnia się także małym porażeniem przez głownie oraz odpornością na wylegania (korzeniowe i łodygowe). Dobra strawność kiszonki z całych roślin.

Mas Seeds

Hulk (CCA) – o FAO 250. Roślina jest bogato ulistniona i wysoka, przez co odznacza się też wysokim plonem i dobrą strawnością ogólną. Długo utrzymuje się efekt stay green. Cechuje się też dobrą zdrowotnością, jak i mocnym wigorem wzrostu początkowego. Ziarno typu flint/dent.

Osadkowski SA

LG Huxley (CCA) – o FAO 250. Odmiana radzi sobie w różnych warunkach wegetacyjnych. Można ją uprawiać na terenie całej Polski. Rośliny bogato ulistnione. Duży udział dobrze zaziarnionych kolb, co wpływa na wysoką wartość energetyczną paszy.

Procam Polska

SM Kurant (KR 2017) – o FAO 250. Odmiana cechuje się wysokim plonem świeżej i suchej masy. Tolerancyjna na warunki stresowe podczas kluczowych faz wegetacji roślin: na stres zimna i chłodów w okresie wiosennego wzrostu młodych roślin, na stres niedoboru wody w glebie w okresie kwitnienia roślin i formowania ziarna (tzw. letni stres suszowy). Duża zawartość skrobi w suchej masie oraz wysoka strawność masy organicznej.

Ragt Nasiona

RGT Exxsposition (CCA) – o FAO 260. Odmiana o bardzo wysokich roślinach i obfitym ulistnieniu, dająca wysoki oraz stabilny w latach plon ogólny suchej masy.  Cechuje ją wysoki plon energii oraz dobra strawność. Szybki wzrost początkowy. Charakteryzuje się dobrą trwałością zieleni – stay green i tolerancją na helmintosporizę liści, głownię łodyg i kolb oraz fuzariozę kolb.

Saaten Union

SU Novialis (CCA) – o FAO 270. Odmiana cechuje się wysokim plonem biomasy oraz skrobi, dlatego nadaje się jako „producent” wysokojakościowej kiszonki, jak i substratu dla biogazowni. Sprawdza się zarówno na glebach wilgotnych i zimnych, jak i lekkich. Rośliny wysokie, o bujnym ulistnieniu, tolerancyjne na głownię guzowatą i fuzariozę.

Syngenta Polska

SY Amfora (CCA) – o FAO 260-270, uzyskana w ramach programu hodowlanego Powercell, o wysokiej strawności włókna oraz całych roślin, a także zawartości skrobi. Wysokie rośliny pozwalające uzyskać dobry plon suchej masy. Odznacza się mocnym wczesnym wigorem oraz dobrym efektem stay green. Nadaje się do siewu na gleby wolniej nagrzewające się. Najlepiej plonuje na glebach dobrych i bardzo dobrych.