Sukcesywnie uzupełniane są Listy Odmian Zalecanych na rok 2017 w poszczególnych województwach. Aktualizacji danych wymaga jeszcze tylko kilka regionów.

Pod koniec stycznia utworzone zostały Listy Odmian Zalecanych (LOZ) zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku ozimego, ziemniaków i grochu dla województwa śląskiego na rok 2017. Po raz pierwszy dla tego regionu utworzono Listę Odmian Zalecanych dla soi.

Poniżej podajemy rekomendacje dla tego województwa tylko w zakresie upraw jarych. W nawiasie podano rok wpisania odmiany na LOZ.

Pszenica jara:
Tybalt (2007),
Arabella (2013),
KWS Torridon (2013),
Ostka Smolicka (2013),
Mandaryna (2016),
Harenda (2015),
Varius (2017*),
Rusałka (2017*),

Jęczmień jary:
Basic (2013),
Ella (2013),
Kucyk (2014),
Soldo (2014),
KWS Atrika (2015),
KWS Dante (2015 ),
Baryłka (2016),
Britney (2016),
Penguin (2016),
KWS Vermont (2017 *),
RGT Planet (2017 *),

Pszenżyto jare:
Milewo (2011),
Mazur (2015),
Puzon (2016),
Mamut (2017 *), 

Owies:
Breton (2009),
Bingo (2011),
Arden (2012 ),
Celer (2013),
Komfort (2014),
Harnaś (2015),
Elegant (2017 *)
Siwek (2012),
Amant (2012),
Celer (2012),

Groch siewny:
Tarchalska (2009),
Batuta (2013),
Mecenas (2013),
Audit (2015),
Arwena (2016),
Hubal (2017),

Soja:
Abelina (2017 *),
Aldana (2017),
Aligator (2017),
Mavka (2017),

Ziemniak:
Denar (2007),
Lord (2007),
Satina (2007),
Tajfun (2007),
Vineta (2007),
Owacja (2008),
Jelly (2009),
Bellarosa (2010),
Michalina (2011),
Viviana (2012),
Arielle (2014),
Laskara (2016),
Riviera (2016),
Impala (2017),
Madeleine (2017),

*odmiana wstępnie rekomendowana
Źródło: COBORU