Lista zalecanych odmian do uprawy na Lubelszczyźnie w 2013 roku została opracowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Ciciborze Dużym (Lubelskie). Jest dostępna na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Na liście znalazło się dziewięć odmian pszenicy jarej i 11 - ozimej, siedem odmian jęczmienia jarego i cztery - ozimego, siedem odmian pszenżyta, siedem - żyta ozimego, 10 odmian rzepaku ozimego, cztery odmiany grochu siewnego i 12 odmian ziemniaka jadalnego.

- Prezentowana lista obejmuje tylko ważne gospodarczo gatunki roślin, dla których systematycznie prowadzone są badania. Warunkiem wpisania konkretnej odmiany na listę jest odpowiednia liczba doświadczeń - co najmniej trzech - prowadzonych na terenie Lubelszczyzny przez okres dwóch lat - powiedział Tomasz Makowski z departamentu rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Doświadczenia - eksperymentalne uprawy - prowadzone są na glebach w województwie lubelskim. Zamieszczone na liście odmiany to te, które w badaniach okazały się najlepsze - głównym kryterium jest wysokość i stabilność plonowania.

Każda z zalecanych odmian jest w opublikowanym dokumencie szczegółowo opisana. Specjaliści określają m.in. na jakie warunki klimatyczne i w jakim stopniu dana roślina jest odporna, np. na mróz i zimno, a także jaka jest jej odporność na choroby. Można też znaleźć informacje o tym, jakie dana odmiana ma potencjalne możliwości plonowania, jakiej jakości ziarno można z niej uzyskać, jakie ma zastosowania w przemyśle przetwórczym.

Jak tłumaczy Makowski, prowadzone badania w dużym stopniu pozwalają ograniczać napływ tych odmian zbóż, które nieraz są nadmiernie rozreklamowane, ale nie przynoszą spodziewanych plonów na glebach Lubelszczyzny. W opinii specjalistów wysiewanie nowych, niesprawdzonych odmian jest ryzykowne dla rolnika, ponieważ nie wiadomo, jak roślina zareaguje na konkretne, lokalne warunki glebowe i klimatyczne; dotyczy to zwłaszcza zbóż ozimych i rzepaku ozimego.

Badania roślin umieszczanych na liście współfinansują Samorząd Województwa Lubelskiego i Lubelska Izba Rolnicza. Wyniki doświadczeń są opublikowane na stronie internetowej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym.