Listy tworzone są dla poszczególnych regionów na podstawie analizy wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Ma ona za zadanie pomóc rolnikowi podjąć decyzję odnośnie wyboru konkretnej odmiany dla swojego gospodarstwa.

Pszenica jara:
- Arabella (2012)
- Goplana (2016*)
- Harenda (2016)
- Kandela (2012)
- Struna (2015)
- Tybalt (2009).

Owies:
- Bingo (2010)
- Nawigator (2016*).

Pszenżyto jare:
- Dublet (2009)
- Mazur (2015)
- Milewo (2010).

Jęczmień jary:
- Ella (2013)
- KWS Atrika (2015)
- KWS Irina (2016)
- KWS Olof (2012)
- KWS Orphelia (2015)
- Oberek (2015)
- Penguin (2015)
- Podarek (2016)
- Salome (2016)
- Skald (2010)
- Soldo (2015).

Ziemniak – odmiany bardzo wczesne:

Zbiór wczesny
- Arielle (2013)
- Lord (2009)
- Miłek (2009)
- Viviana (2011)
Zbiór po zakończeniu wegetacji
- Arielle (2016)
- Denar (2009)
- Lord (2009)
- Viviana (2014).

Ziemniak – odmiany wczesne:
- Bellarosa (2010)
- Gwiazda (2014)
- Ignacy (2015)
- Michalina (2011)
- Vineta (2007).

Ziemniak – odmiany średnio wczesne:
- Satina (2007)
- Tajfun (2007).

Ziemniak – odmiany średnio późne:
- Jelly (2009)
- Mondeo (2015).

*odmiana wstępnie rekomendowana w nawiasie rok wpisania na LOZ.