LOZ jest efektem prowadzonych doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na Lubelszczyźnie. Jest ona koordynowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i Lubelską Izbą Rolniczą.

Pszenica jara:
- Bombona,
- Arabella,
- Izera,
- Kandela,
- KWS Torridon,
- Mandaryna,
- Tybalt,
- Harenda.

Jęczmień jary:
- Basic,
- Ella,
- Iron,
- KWS Atrika,
- KWS Olof,
- Oberek,
- Soldo,
- Suweren.

Groch siewny:
- Batuta,
- Lasso,
- Mecenas,
- Mentor,
- Tarchalska.

Ziemniak jadalny:
- Arielle,
- Denar,
- Lord,
- Viviana,
- Gwiazda,
- Owacja,
- Vineta,
- Satina,
- Tajfun,
- Jelly,
- Syrena.