Lista Odmian Zalecanych już z samej definicji tworzona jest na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, systemu koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z samorządami województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa.

Warunkiem utworzenia takiej listy do uprawy na obszarze województwa w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO.

W tym roku do LOZ regionu wpisano dwie odmiany pszenicy jarej (WPB Skye i Kamelia), cztery jęczmienia jarego (KWS Cantton, KWS Vermont, Paustian, Polonia Staropolska), dwie owsa (Elegant i Nawigator) i jedną pszenżyta jarego (Mamut).

Jak wygląda LOZ na rok 2018 w województwie mazowieckim (w nawiasie najpierw rok wpisania odmiany do Krajowego Rejestru, następnie rok włączenia jej do LOZ)?

Pszenica jara:
Grupa A (jakościowa)
- Arabella (2011, 2013),
- Goplana (2015, 2017),
- KWS Torridon (2012, 2015),
- Nimfa (2016, 2018),
- Tybalt (2005, 2007),
- WPB Skye (2016, 2018)
Grupa B (chlebowe)
- Harenda (2014, 2016),
- Kamelia (2015, 2018).

Jęczmień jary:
- Argento (2013, 2016),
- Ella (2012, 2014),
- KWS Atrika (2013, 2015),
- KWS Cantton (2016, 2018),
- KWS Irina (2014, 2016),
- KWS Vermont (2016, 2018),
- Paustian (2016, 2018),
- Polonia Staropolska (2016, 2018),
- Rubaszek (2014, 2016),
- Salome (2014, 2016),
- Soldo (2013, 2015),
- SU Lolek (2014, 2016).

Owies:
- Arden (2010, 2012),
- Bingo (2009, 2011),
- Elegant (2016, 2018),
- Harnaś (2014, 2017),
- Nawigator (2015, 2018).

Pszenżyto jare:
- Dublet (2006, 2014),
- Mamut (2016, 2018),
- Mazur (2014, 2015),
- Sopot (2015, 2017).

Źródło: COBORU