Lista Zalecanych Odmian ma zadanie pomóc rolnikom w wyborze konkretnej odmiany dopasowanej do warunków w jakich on gospodaruje. Opracowane są one na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. PDOiR jest z kolei realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.


Na terenie województwa lubelskiego wybrano dziesięć odmian do LZO:
- Visby F1,
- Extend F1,
- NK Pegaz,
- NK Petrol F1,
- Adriana,
- Nelson F1,
- Casoar,
- Exotic F1,
- NK Bold,
- Toccata F1.