W ubiegłym sezonie w Centrali Nasiennej w Zabłudowie w województwie podlaskim średnia cena kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych kosztowała 140 zł/100 kg. Teraz cena ta waha się w zależności od gatunku, od 165 do 200 zł/ 100 kg. Podobnie w Centrali Nasiennej w Środzie Śląskiej, tam w ubiegłym roku ziarno było tańsze średnio o 200 zł na tonie.

- Mamy już końcówki serii, jeszcze tydzień lub góra dwa i wyprzedamy wszystkie nasiona zbóż jarych. Największym zainteresowaniem wśród rolników cieszyła się pszenica - mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Lucjan Niewiarowski - prezes Centrali Nasiennej w Zabłudowie. Obecnie ceny materiału siewnego wynoszą tam w zł/100 kg: pszenica - 200, pszenżyto - 190, jęczmień - 190, owies - 165. Cena nasion kukurydzy uzależniona jest od odmiany, ale średnio wynosi 140-150 zł za porcję na powierzchnię 0,5 ha. - Na razie sprzedaliśmy około 50 proc. nasion tego gatunku i to nie tylko ze względu na specyfikę regionu odmian kiszonkowych, ale też kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno - dodaje Niewiarowski.

Podobnie sytuacja wygląda w Środzie Śląskiej. Tam można już tylko kupić niewielkie ilości ziarna. - Pszenica jest najdroższa, 100 kg kosztuje 200 zł, następnie pszenżyto - 185, jęczmień - 180 i owies - 160 zł. Cena kukurydzy w odróżnieniu od zbóż w porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa zmianie. Obecnie kształtuje się na poziomie 130-150 zł za porcję 50 tys. nasiona na powierzchnię 0,5 ha - mówi Grażyna Sozońska z działu sprzedaży Centrali Nasiennej w Środzie Śląskiej.