Jedną z najważniejszych metod w Integrowanej Produkcji jest dobór odpowiedniej odmiany lub odmian dostosowanych do miejscowych warunków klimatycznych i agrotechnicznych, przy tym w miarę możliwości odpornych lub tolerancyjnych na porażenie przez choroby i szkodniki. Istotne jest również stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego i nasadzeniowego.

Stosowanie odpowiedniego i zdrowego materiału siewnego daje podstawę do uzyskania dobrego plonu. Szczególnie jest to ważne w odniesieniu do produkcji ziemniaków, które mają ogromny potencjał plonowania. W Polsce gdzie częstość wymiany sadzeniaka jest bardzo niska (raz na 10 lat) uzyskujemy średnie plony około 2 0t, co stanowi zaledwie połowę plonu zachodnich krajów europejskich. Jest on w bardzo znacznym stopniu ograniczony poprzez patogen wywołujący zarazę ziemniaka - podaje CDR.