Według informacji otrzymanej z Polskiej Izby Nasiennej w chwili obecnej przedsiębiorcy posiadają zapasy magazynowe materiału siewnego zbóż ozimych w następujących ilościach: pszenica - 7727 ton, pszenżyto - 437 ton, żyto - 115 ton, jęczmień - 84 tony. Te dane są jednak niekompletne, ponieważ nie wszyscy przedsiębiorcy dostarczyli informacji - podaje Iwona Chromiak z biura prasowego MRiRW.


Ponadto według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) na dzień 8 maja wnioskodawcy zgłosili do oceny polowej w roku 2012 plantacje materiału siewnego zbóż ozimych w następujących ilościach:

- żyto - 384 plantacji, pow. 6 124 ha, (2011 r. - 282 plantacji, pow. 4 407 ha),
- pszenżyto - 901 plantacji, pow. 12 102 ha (2011 r. - 862 plantacji, pow. 10 373 ha),
- pszenica - 1706 plantacji, pow. 28 488 ha (2011 r. - 1653 plantacji, pow. 25 720 ha),
- jęczmień - 335 plantacji, pow. 4 518 ha (2011 r. - 306 plantacji, pow. 3 835 ha).


- Szacunkowa wielkość plonów będzie dostępna po zakończeniu kwalifikacji polowej - pod koniec lipca tego roku - informuje ministerstwo.