Kiła kapusty to choroba, która w ostatnim czasie zbiera u nas coraz większe „żniwo". Powodem takiej sytuacji jest m.in. fakt rosnącego areału uprawy rzepaku ozimego, szybkości rozprzestrzeniania się tej choroby, a także niemożności zwalczania jej za pomocą środków chemicznych.

Rozwiązaniem dla producentów jest uprawa odmian tolerancyjnych na nią. Na rynku jest już kilka takich propozycji. Jedną z nich jest odmiana Mentor F1, którą do zarejestrowania zgłosiła Saaten-Union Polska, a dysponuje nią firma Rapool.

Odmiana pochodzi z nowej linii genetycznej z tolerancją na kiłę kapustnych. Jak przekonuje Rapool odznacza się wysokim potencjałem plonu nasion, zawartością oleju, a także zimotrwałością. Z badań firmy wynika, że w 2013 r. uzyskała ona plon w wysokości 102 proc. wzorca (wzorzec PDO - 24 odmiany populacyjne badane w doświadczeniach PDOiR we wszystkich rejonach, odmian: Chagall, Pamela, Visby F1, Artoga F1). W roku 2014 natomiast wynosił on 104 proc. wzorca (wzorzec 20 odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach PDOiR we wszystkich rejonach 2014 r. odmiany: Chagall, Monolit, Visby F1, Arsenal F1).

Jak przekonuje firma jest łatwa w omłocie (odporna na wyleganie), jak również charakteryzuje się wysoką przydatnością w uproszczeniach uprawowych. Preferuje optymalny termin zbioru (ewentualnie delikatnie opóźniony). Co jest jeszcze istotne? Średnia szybkość rozwoju jesiennego, wczesność kwitnienia - średnio wczesny, a wysokość roślin - niska do średniej.