Jednocześnie MRiRW przypomina, że ze względu na warunki klimatyczno - pogodowe panujące w Polsce, w uprawie i obrocie materiałem siewnym przewagę stanowią gatunki zbóż ozimych. W związku z tym, popyt na materiał siewnym zbóż jarych jest zwykle nieduży, a ich uprawa stanowi 30 proc. Warunki te generują mniejszą produkcję i mniejszy obrót tym materiałem.

- Na podstawie informacji uzyskanych z PIN szacuje się, że na chwilę obecną firmy nasienne sprowadziły do Polski ok. 4 000 t kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych (głównie z Czech i Słowacji) - podaje MRiRW.