- Z myślą o potrzebie uzyskiwania coraz wyższych i lepszej jakości plonów jęczmienia, firma Syngenta jako jedyna wprowadziła na rynki światowe hybrydowe odmiany jęczmienia ozimego. Łącząc doświadczenie ekspertów z dziedziny hodowli i ochrony roślin, opracowaliśmy ścisłe zalecenia uprawowe dostosowane do szczególnej dynamiki wzrostu odmian hybrydowych pozwalające na pełne wykorzystanie ich potencjału genetycznego - podaje firma.

Zdaniem firmy Akademia Jęczmienia Hybrydowego to:
- Profesjonalna wiedza o technologii uprawy hybrydowego jęczmienia ozimego.
- Możliwość wymiany doświadczeń:
a) z ekspertami m.in. w dziedzinie nawożenia, ochrony roślin i żywienia zwierząt,
b) z czołowymi producentami z Polski i Europy,
c) z innymi członkami Akademii.
- Bieżące zalecenia uprawowe w trakcie sezonu wegetacyjnego.