Nagroda w kategorii biologia została przyznana dr Cristobal Uauy z John Innes Centre w Norwich w Wielkiej Brytanii. Naukowiec doceniony został w dziedzinie badań genetycznych nad odmianami pszenicy. Dokonał sklonowania pierwszych genów cech ilościowych QTL (Quantitative Trait Locus - locus cech ilościowych) w pszenicy, zidentyfikował gen stawiaący opór patogenowi pszenicy powodującemu powstawanie żółto-rdzawych plamek, a ponadto jest zaangażowany w prace nad zastosowaniem wyników swoich badań w praktycznych metodach prowadzenia upraw.

W kategorii inżynieria materiałowa wygrał prof. dr Arne Thomas z Politechniki Berlińskiej, w kategorii chemia Andreas Bender z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii.

- Badania i nauka mają kluczowe znaczenie dla firmy stawiającej na innowacyjność - powiedział prof. dr Wolfgang Plischke, członek Zarządu Bayer AG. - Podstawą realizowanej przez Bayer strategii innowacyjności jest współpraca z instytucjami naukowymi. Finansowanie wybitnych młodych naukowców to element programu - współpraca i partnerstwo strategiczne mają kluczowe znaczenie dla wdrażania badań naukowych do zastosowań przemysłowych - dodał.

Ta międzynarodowa nagroda jest przyznawana co roku naukowcom związanym z dziedzinami, w których działa Bayer: biologią, chemią i inżynierią materiałową. Kryteriami wyboru laureatów są: oryginalność i jakość badań naukowych kandydatów oraz znaczenie ich prac dla rozwoju danej dziedziny.