Kilkunastu wybitnych naukowców pochodzących z Rosji, USA, Niemiec, Chin i Francji powołało ponad dwadzieścia lat temu zespół, który podjął się tego trudnego, wręcz niemożliwego do wykonania zdania.

Po latach intensywnej pracy udało się wyhodować trzy odmiany ozimej kukurydzy na ziarno i dwie odmiany kukurydzy na kiszonkę również ozimej. Trwają prace nad kilkoma odmianami ozimymi kukurydzy na biogaz.

Pięć nowych odmian kukurydzy zasianych jesienią na poletkach doświadczalnych przezimowało dobrze i wszystko wskazuje na to, że niebawem dadzą pierwsze plony.

Profesor Henry Moron, szef międzynarodowego zespołu naukowców wyraził opinię, że nowe ozime odmiany kukurydzy wkrótce zrewolucjonizują produkcję tej rośliny w wielu regionach świata.