Od wieków potrzeba wyżywienia rosnącej populacji była inspiracją do wzmożonej aktywności w zakresie hodowli roślin i rozwoju rolnictwa - od tego stwierdzenia zaczał Krzsztof Piłat, IGP Polska swoje wystąpienie na Konferencji Narodowe Wyzwnia w Rolnictwie. Dziś wiemy, że dzięki hodowli, aktualnie w pszenicy ozimej wzrost plonów od roku 1980 wynosi około 0,7 t/ha na 10 lat.

W dużej mierze to właśnie postęp hodowlany zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe.  Z przytoczonych w prezentacji przez Piłata danych wynika, że  obecnie światowa powierzchnia gruntów ornych szacowana jest na 1 407 000 000 ha. W dobie nowoczesnego rolnictwa do wyżywienia jednej osoby potrzeba około 0,035 ha (w połowie wieku XIX potrzebne było dwa razy więcej bo 0,07 ha). Idąc tym tropem potencjalna liczba ludności możliwa do wyżywienia to 40 200 000 000 osób. Dzisiejsza liczba ludności 7 500 000 000 osób. To są oczywiście szacunki, które nie mają realnego pokrycia. Jak wiemy, w wielu krajach jest nadprodukcja żywności i duży jej udział się marnuje, natomiast w innych regionach świata, głównie w krajach rozwijających się, jeszcze panuje głód. Produkcja rolna jest także mocno powiązana z przemysłem, przetwórstwem, farmacją czy tworzeniem energii itp.

W hodowli roślin także upatruje się duże nadzieje w obliczu obserwowanych zmian klimatu.
Dział ten jednak musi odpowiadać także na wiele wyzwań dotyczących zmieniających się także udziałów rynkowych. - Dziś 4 koncerny chemiczno-nasienne kontrolują obecnie sprzedaż około 60 proc. nasion na świecie wobec 22 proc. sprzedaży kontrolowanej przez 3 czołowe koncerny w roku 1996. Tendencja do konsolidacji trwa nadal – mówił podczas wystąpienia Krzysztof Piłat.

- IGP jako spółdzielnia hodowców roślin ma już 92 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia nowych odmian roślin. Obecnie reprezentuje ponad 30 programów hodowlanych reprezentowanych przez jej udziałowców. Jest obecna na rynkach międzynarodowych w 35 krajach. Współpracuje z około 80 partnerami (na zasadzie licencji). Aktualnie oferuje ponad 140 odmian roślin. Reprodukcja odmian ma miejsce w Europie na powierzchni ok. 25–30.000 ha. W stosunku do pojedynczych hodowców, którzy próbują działać samodzielnie to duża przewaga– wyliczał Piłat.