Jak informuje firma odmiany hybrydowe i populacyjne rzepaku ozimego, które będą oferowane w tym roku przez Bayer CropScience, są przystosowane do warunków panujących w tej części Europy. Nasiona są sprzedawane przez dotychczasową sieć dystrybucji.


W najbliższych latach oferta nasion rzepaku będzie rozszerzana o dalsze odmiany pochodzące z hodowli Bayer. Oto oferta odmian ozimych:
- Herkules F1 to odmiana bardzo stabilna, równomiernie i wysoko plonująca na terenie całego kraju. Odznacza się bardzo dobrym wigorem jesiennym. Rośliny są mocne z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym.
- Elektra F1, jak przekonuje firma to bardzo plastyczna - dobrze sprawdzająca się w gorszych warunkach glebowych odmiana. Jest niska i cechuje się dużą odpornością na wyleganie. Jest to jedna z najwcześniejszych odmian w doborze (kwitnienie i dojrzewanie).Tolerancyjna jest na zamieranie korzeni, oraz zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych.
- Finesse F1 to wysoki i stabilny plon w latach (średni plon za lata 2007-2010) 112 proc. wzorca. Ma wysoką zdolność regeneracyjna po zimie, nawet przy uszkodzeniach pędu głównego tworzy z pędów bocznych zadowalający plon. Jest tolerancyjna na suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i zamieranie korzeni.
- Vectra F1 odznacza się wysokimi i stabilnymi plonami nasion w latach. Ma dobą zimotrwałość. Dobrą tolerancję na choroby - suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych.
-Bellevue to również odmiana plastyczna, która sprawdza się w różnych warunkach glebowych w tym na typowych dla Polski mozaikach. Rośliny są mocne, pokrojem zbliżone do odmian mieszańcowych.
- Wallery - odmiana zalecana na słabsze stanowiska glebowe, dobrze sprawdzająca się w uprawie ekstensywnej, zimotrwałość.


Dla Bayer CropScience nadrzędnym celem wprowadzania zmian cech jakościowych odmian jest zapewnienie zdrowych plonów, poprzez zwiększenie odporności na herbicydy i choroby, poprawienie wydajności upraw przez zwiększenie plonów ziarna oraz zwiększenie odporności nasion na uszkodzenia. Ponadto firma dąży do polepszenia jakości samego oleju rzepakowego, przeznaczonego zarówno do celów przemysłowych jak i spożywczych (zawartość kwasów tłuszczowych o określonych właściwościach odżywczych).