KWS zajmuje się hodowlą i nasiennictwem zbóż ponad 45 lat. Początkowo działalność zbożowa skupiała się w strukturze grupy Lochow-Petkus. W roku 2008 nazwę spółki Lochow-Petkus zmieniono na KWS Lochow Polska, co po raz pierwszy uwidoczniło powiązanie KWS i Lochow-Petkus. Obecnie realizowany jest kolejny etap integracji.

W przyszłości wszystkie działy KWS – kukurydzy, buraka Cukrowego i zbóż – zarówno wizualnie, jak i w nazwie zostaną ujednolicone. Skupienie się na marce KWS, wynika z rosnącego udziału tej firmy w międzynarodowym obrocie materiałem siewnym. Celem podjętej decyzji jest umocnienie wizerunku KWS, w relacjach z klientami, kontrahentami, mediami i opinią publiczną. „Krok ten, ma jeszcze dobitniej ukazać naszą nierozerwalną jedność i jednocześnie podkreślić przynależność do grona wiodących firm zajmujących się hodowlą roślin“, uzasadnił nową odsłonę marki Jürgen Leitzke, członek zarządu KWS Zboża.