Tolerancji na stresy abiotyczne i biotyczne to jeden z kierunków w hodowli roślin, także w Hodowli Roślin (HR) Smolice. Jak zauważa prof. dr hab. Józef Adamczyk, główny hodowca ten rok wskazał wrażliwość odmian na chłody i przymrozki, które notowaliśmy na wiosnę. W HR Smolice na drodze selekcji wybierane są tylko te rośliny, które radzą sobie w trudnych warunkach. Dotyczy to także tolerancji na stresy biotyczne, np. drobną plamistość liści.

Odmianami dobrze radzącymi sobie ze stresem biotycznym i abiotycznym są m.in. zarejestrowane w tym roku trzy odmiany kukurydzy z HR Smolice.

Nowe odmiany w ofercie HR Smolice:

SM Polonia (FAO 200) - odmiana trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb, głownię kolb i łodyg – średnia, fuzariozę łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

SM Vistula (FAO 210) - odmiana trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby dość mały. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i łodyg, głownię kolb – średnia, na głownię łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

SM Grot (FAO 220) - odmiana trójliniowa, przeznaczona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach – dość duża, na łodygach – średnia. Strawność roślin średnia.

Obiecująco zapowiada się będąca w ostatnim roku badań rejestrowych COBORU linia SMH 44218 (proponowana nazwa SM Wawel). Hodowca pokłada w niej duże nadzieje i określa mianem, wschodzącej gwiazdy. - W ostatnim roku plonowała na poziomie 126,6 dt/ha, tj. o 11,8 dt/ha powyżej wzorca – mówił prof. Adamczyk


- Hodowla prowadzona jest tak, aby możliwie skrócić czas uzyskania nowej linii. Usprawniane też jest nasiennictwo. Na dniach wprowadzany zostanie nowy sprzęt - sortownik optyczny całych kolb (pierwszy taki w kraju), który przyspieszy pracę - mówił dr Karol Marciniak, prezes HR Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.

Poletka hodowlane HR Smolice zajmują ok. 200 ha, powierzchnia reprodukcji nasiennej to ok 2800 ha. Udział w rynku kukurydzy wynosi ok. 27-30 proc.