Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych wydał postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego Rejestru 36 odmian kukurydzy. To pokazuje, jak bardzo rozwija się uprawa tego gatunku w Polsce. Wiele wskazuje na to, że w tym roku będziemy mieli kolejny rekord. W 2021 r. powierzchnia uprawy kukurydzy przekroczyła 1,7 mln ha, a teraz zdaniem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy zanosi się nawet na 2 mln ha. Co na to wskazuje? Po pierwsze, drogie środki produkcji, a kukurydza powszechnie uznawana jest za roślinę mało wymagającą, chociaż to może wbrew pozorom mylić. Po drugie, bardzo trudna sytuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie. Kraj ten jest czwartym eksporterem kukurydzy na świecie i uszczuplenie globalnej produkcji i eksportu o kilkanaście, a może kilkadziesiąt milionów ton winduje ceny tego zboża. I to jest właśnie ten trzeci czynnik, bo ceny w pierwszej dekadzie marca 2022 r. zbliżyły się do 1700 zł/t suchych nasion. Czwarty czynnik z kolei pokazuje wprost, że mimo wojny już wcześniej zainteresowanie uprawą było wysokie, ponieważ sezon zakupów materiału siewnego zaczął się bardzo wcześnie, bo jeszcze w październiku 2021 r. i wiosną dostępna jest już niewielka pula nasion.

Te nowe odmiany, dopiero co zarejestrowane, zwykle są dostępne w sprzedaży w kolejnym roku, ale jest kilka wyjątków. Poniżej prezentujemy krótkie opisy 36 nowych odmian kukurydzy oraz – o ile udało nam się uzyskać takie informacje (nie wszędzie było to możliwe) – ich dostępność w handlu dla rolników, biorąc pod uwagę stan z 8 marca 2022 r. (tam, gdzie nie jest opisana dostępność, zwykle będzie je można kupić dopiero w przyszłym roku). W dzisiejszych czasach data podawania ma znaczenie, gdyż sytuacja na rynkach zmienia się bardzo dynamicznie. W poniższym zestawieniu znajdują się odmiany z dziesięciu firm hodowlano-nasiennych (ułożone alfabetycznie, nie zawsze z rozbudowanym opisem).

Corteva Agriscience/Pioneer

P8754 (FAO 230) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC). Przydatna do użytkowania na ziarno z linii AquaMax, czyli o wysokiej tolerancji na niedobory wody i wysokie temperatury. Dostępna będzie od 2023 r.

P8904 (FAO 250) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC). Przydatna do użytkowania na ziarno. Stabilnie plonuje w różnych warunkach glebowo-klimatycznych i w różnych latach. Odmiana AquaMax, czyli tolerancyjna na niedobory wody. O ziarnie typu dent. Dostępna w 2022 r. w limitowanej ilości.

P9610 (FAO 260) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC). Przydatna do użytkowania na ziarno. Odmiana AquaMax, z tolerancją na niedobory wody i wysokie temperatury, o wysokim potencjale plonowania, zwłaszcza na glebach średnich. Dostępna w 2022 r.

P9978 (FAO 280) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC). Przydatna do użytkowania na ziarno. O ziarnie typu dent. Dobrze znosi stres suszowy. Polecana do najcieplejszych regionów. Dostępna od 2023 r.

Farmsaat Polska

Farmalou (FAO 210) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), uniwersalna. Duża rozpiętość dojrzałości między kiszonką a ziarnem w uprawie. Charakteryzuje się wysoką strawnością przy w pełni dojrzałej skrobi. Stabilne plonowanie.

Farmarquez (FAO 220-230) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC). Rośliny masywne z przeznaczeniem do uprawy na kiszonkę. Wysokie wyniki w całkowitym plonie suchej masy. Polecana do uprawy w północnych regionach kraju.

Farmbeat (FAO 230) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC). Masywna kukurydza kiszonkowa o wysokiej zawartości ziarna, a co za tym idzie – skrobi. Odmiana o wysokim potencjale plonowania.

Hodowla Roślin Smolice – Grupa IHAR

SM Bard (FAO 260) – odmiana polecana do użytkowania na kiszonkę i biogaz, należąca do nowej linii genetycznej. Wyróżnia się wysoką strawnością i plonem suchej masy. Odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

SM Doktor (FAO 220) – odmiana o ziarnowym kierunku użytkowania, kolejna wywodząca się z nowej linii ziarnowej. Kreacja o dobrej zdrowotności, odporna na wyleganie i o wysokim potencjale plonu suchego ziarna. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

SM Giewont (FAO 260-270) – odmiana o możliwym wykorzystaniu na kiszonkę, biogaz i ziarno. Cechą charakterystyczną są wysokie i bogato ulistnione rośliny. Rekomendowana do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę.

SM Chopin (FAO 250) – odmiana o kierunku użytkowania na kiszonkę i biogaz. Szczególnie polecana do uprawy na kiszonkę z wysokim udziałem ziarna w zbieranej masie. Toleruje stanowiska słabe i okresowe niedobory wody. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

IGP Polska

Justy (FAO 250) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC). Przydatna do użytkowania na ziarno. Odznacza się dobrym wigorem początkowym, szybkim tempem przyrostu masy i kolb. Ma dobre parametry biogazowe z uwagi na wysoki plon ogólny masy. Można ją wcześnie zbierać.

KWS Polska

Almondo (FAO 230) – odmiana o ziarnie flint-dent. Wysoko i stabilnie plonująca. Mocny efekt stay green sprzyja oddawaniu wody. Do uprawy w całej Polsce, na wszystkich rodzajach gleb (dostępna w sprzedaży).

Dolmino (FAO 240) – przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju. Polecana do uprawy na ziarno i kiszonkę. Wyróżnia się dużym wigorem początkowym i odpornością na choroby. Szybkie oddawanie wody z ziarna podczas wegetacji (niedostępna w sprzedaży).

KWS Esperranto (FAO 190) – odmiana dwuliniowa (SC). Charakteryzuje się szybkim rozwojem początkowym, małą liczbą dni potrzebnych do wytworzenia organów generatywnych i zapylenia. Polecana do uprawy na glebach silnie uwilgotnionych wiosną i jesienią (dostępna w sprzedaży).

Garantio (FAO 210) – ziarno w typie pośrednim flint/dent. Niska wilgotność ziarna podczas zbioru. Odmiana spisująca się w rejonach o mniej korzystnych warunkach termicznych (dostępna w sprzedaży).

Interago (FAO 250) – o ziarnie dent. Regularne plonowanie i dobry wigor początkowy wiosną. Polecana do uprawy na wszystkie stanowiska w całym kraju, z wyjątkiem rejonów podgórskich i nadmorskich (niedostępna w sprzedaży).

KWS Camillo (FAO 250) – o ziarnie typu dent i wysokim poziomie plonowania na ziarno oraz niskiej wilgotności w czasie zbioru. Jest polecana do uprawy na większości stanowisk, również na glebach mozaikowatych. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością oraz tolerancją na wyleganie i złamania (dostępna w sprzedaży).

Profito (FAO 250) – ziarno dent. Wytwarza silny system korzeniowy dobrze wykorzystujący składniki pokarmowe, oszczędnie gospodarujący wodą glebową. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie (niedostępna w sprzedaży).

Qualito (FAO 230) – o ziarnie flint-dent. Odmiana o silnym efekcie stay green. Dobry wczesny wigor. Ziarno bogate w skrobię by-pass. Polecana do gospodarstw potrzebujących wcześnie zbieranego wysokiego plonu świeżej masy kukurydzy. Przeznaczona na różne typy gleb od stanowisk najlepszych po mozaikowate (dostępna w sprzedaży).

Lidea Poland

ES Jetway (FAO 240) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio wczesna. Przydatna do użytkowania na ziarno.

ES Midgard (FAO 230) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna. Przydatna do użytkowania na ziarno.

ES Midway (FAO 260) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio późna. Przydatna do użytkowania na ziarno.

ES Skytower (FAO 250) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio wczesna. Przydatna do użytkowania na kiszonkę.

Fieldplayer (FAO 220) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna. Przydatna do użytkowania na kiszonkę.

LID1015C (FAO 220) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna. Przydatna do użytkowania na ziarno.

LID2210C (FAO 240) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio wczesna. Przydatna do użytkowania na ziarno.

LID3306C (FAO 260) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio późna. Przydatna do użytkowania na ziarno.

Limagrain

Ashley (FAO 220) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna. Przydatna do użytkowania na ziarno.

LG31240 (FAO 240) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio wczesna. Przydatna do użytkowania na ziarno.

Murphey (FAO 240) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średnio wczesna. Przydatna do użytkowania na ziarno.

Rozeen (FAO 260) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średnio późna. Przydatna do użytkowania na kiszonkę.

Małopolska Hodowla Roślin

MHR Paribus (FAO 240) – przydatna do użytkowania na kiszonkę. Rośliny charakteryzują się dużą odpornością na wyleganie i zdrowotnością. Przydatna do uprawy na średnich i dobrych stanowiskach, dobrze znosi okresowe niedobory wody oraz wczesnowiosenne chłody. Nasiona będą w sprzedaży od roku 2023.

RAGT Nasiona

RGT Aloexx (FAO 220) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC). Przydatna do użytkowania na ziarno. Typ ziarna dent. Wysoka zdrowotność kolby i rośliny. Dobre oddawanie wody z ziarna i zachowanie w trudnych warunkach. Wysoki udział ziarna w masie kolb (dostępna w sprzedaży).

Saatbau Polska

Kristallo (FAO 230) – charakteryzuje się wysokim i stabilnym plonem ziarna w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych. Rośliny są zdrowe, w szczególności odporne na fuzariozę oraz głownię guzowatą. Nasiona będą dostępne w przyszłym roku.

Serrano (FAO 250) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC). Przydatna do użytkowania na ziarno. Nie będzie dostępna w sprzedaży.