Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 15 nowych odmian rzepaku ozimego (11 - mieszańcowych i 4 - populacyjnych).

Generalnie w zestawieniu dominują odmiany mieszańcowe.

Dominują też odmiany zagraniczne, bo tylko kilka wpisanych do rejestru pochodzi z hodowli rodzimej.

− Podczas wyboru odmian wpisywanych do rejestru braliśmy pod uwagę plonowanie roślin, zimotrwałość i tolerancję odmian na choroby. Ten ostatni punkt szczególnie wpisuje się w ramy integrowanej ochrony roślin, bo dzięki takim odmianom można ograniczyć 1-2 zabiegi fungicydowe i w ten sposób zmniejszyć chemizację - mówił prof. Marek Mrówczyński, przewodniczący komisji.

Nie wszystkie z nowych odmian będą dostępne na rynku. Większość nasion będzie można jednak wysiać w tym roku. Zaleca się zakupić taką ich partię, która dokładnie zostanie wykorzystana na polu, ponieważ jeszcze w tym sezonie mogą być one zaprawione środkami z grupy neonikotynoidów. Z kolei tego, co zostanie z siewów w roku 2013, nie będzie można już wykorzystać w przyszłym. Trzeba będzie te nasiona zutylizować lub przeznaczyć na międzyplon do przyorania. Nie można ich skarmić.

Przedstawiamy nowe odmiany rzepaku ozimego na podstawie informacji zebranych od firm hodowlano-- nasiennych: Ametyst to odmiana populacyjna, której hodowcą jest Lantmännen SW Seed. Jak informuje firma, odznacza się ona rewelacyjnym plonem nasion i oleju.

Odmiana o wczesnym kwitnieniu i średnio wczesnej dojrzałości. Jest odporna na wyleganie. Cechuje się bardzo dobrym przezimowaniem oraz wigorem jesiennym. Ametyst rekomendowany jest do uprawy na różnych stanowiskach na terenie całego kraju.

Arsenal − odmiana mieszańcowa, która pochodzi z Limagrain Central Europe Societe Europeenne, Oddział w Polsce. - Odmiana o wysokim i stabilnym plonie nasion i oleju potwierdzonym w oficjalnych badaniach niemieckich (badania rejestrowe COBORU 2012 - 50,57 dt/ha). Odznacza się szybkim rozwojem w okresie jesiennym, jest więc przydatna w warunkach opóźnionego siewu. Z kolei w czasie wiosny charakteryzuje się szybką regeneracją po uszkodzeniach zimowych - podaje firma. W rejestrze unijnym pojawiła się ona w 2011 r. Arsenal zalecany jest do uprawy na terenie całego kraju z przeznaczeniem na stanowiska glebowe średnie do słabych, ale w dobrej kulturze rolnej. Rekomendowana obsada to 40-50 roślin na m2. Co jest jeszcze ważne?

Jest to odmiana wczesna o średnio wysokich roślinach o bardzo dobrej zimotrwałości.

Co ze zdrowotnością? Według hodowcy, Arsenal ma bardzo wysoką odporność na zgniliznę twardzikową i na suchą zgniliznę kapustnych. Ma niską podatność na wyleganie.

Brendy − odmiana populacyjna wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice − Grupa IHAR w Oddziale w Bąkowie. Cechuje się wysokim potencjałem plonowania w głównych rejonach uprawy rzepaku w Polsce. Plon nasion w porównaniu do odmian wzorcowych populacyjnych (Pamela, Chagall) wynosił odpowiednio w latach badań, jak wynika z danych firmy: 2011 r. - 108 proc., 2012 r. - 103 proc. I 2011-2012 - 105 proc. Zawartość tłuszczu w nasionach w latach badań wyniosła 102 proc. w stosunku do wzorca. Plon tłuszczu w latach 2011-2012 podobnie - 102 proc. Odmiana cechuje się bardzo dobrą zimotrwałością, co jak podkreśla hodowca, zostało potwierdzone podczas zimy 2012 r. Porażenie przez podstawowe choroby oraz wyleganie Brendy jest zbliżone do odmian wzorcowych.

DK Exclusiv - to nowa odmiana mieszańcowa marki DEKALB firmy Monsanto Polska. Jak podaje hodowca, w badaniach rejestracyjnych COBORU 2011-12, o wilgotności 9 proc. odmiana plonowała powyżej 50 dt/ha w regionach Polski południowo-wschodniej i południowo-zachodniej. Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością i dobrą tolerancją na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych, a także wigorem jesiennym i szybkim rozwojem roślin przed zimą. DK Exclusiv jest wczesna do średnio wczesnej w kwitnieniu i średnio wczesna w dojrzewaniu, o średniej wysokości. Polecana do uprawy we wszystkich regionach Polski.

Termin siewu optymalny dla danego regionu, a obsada 40-45 roślin na m2.

DK Impression CL − odmiana mieszańcowa, typu Clearfield (odporność na substancję czynną imazamoks herbicydu Cleravis). Do rejestru zgłosiła ją firma DSV Polska, ale nasiona można kupić w Monsanto Polska. Zdaniem tej ostatniej firmy, osiągnęła ona najwyższy potencjal plonowania potwierdzony wpisem do Krajowego Rejestru Odmian w 2013 r. plon + 5,5 dt/ha, więcej niż wzorzec w 2011 i 2012 r. − Bardzo dobra zimotrwałość potwierdzona w trudnych warunkach zimowych 2011/2012, wysoka tolerancja na choroby i odpornośc na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion - podaje firma. Odmiana średnio późna w kwitnieniu i dojrzewaniu, podobna do DK Exquisite. Polecana do uprawy we wszystkich regionach Polski. Termin siewu optymalny dla danego regionu, a obsada 40-45 roślin na m2. − Siejąc w technologii Clearfield, unikamy problemu samosiewów rzepaku i możemy precyzyjnie osiągnąć zalecaną obsadę roślin na m2 − informuje.

Emir − odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska (nie będzie dostępna w sprzedaży w 2013 r.).

Garou F1 − odmiana mieszańcowa, do rejestru zgłosiła ją firma Saaten- -Union Polska, ale nasiona można zakupić w Rapool Polska. Czym się odznacza?

Również wysoką zimotrwałością - pierwsze miejsce w badaniach rejestrowych dla odmian serii 2 w roku 2011 w ocenie "proc. martwych roślin po zimie" (drugi wynik wśród wszystkich odmian badanych w 2011 r. i czołowa ocena w 2012 r.). 114 proc. wzorca − potencjał plonowania z dwóch lat badań rejestrowych 2011-2012. Odmiana jest średnio wczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu. Ma wysoką odporność na choroby - zwłaszcza suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową.

Harry − odmiana populacyjna, której spółką zgłaszającą do rejestru była Centrala Nasienna, ale nasiona tej odmiany na wyłączność posiada firma Obrol Kulczyński. Jak podaje, charakteryzuje się ona bardzo wysoką mrozoodpornością, a także tolerancją na okresowe niedobory wody. Daje wysoki plon również na słabych glebach. Jest to odmiana wczesna, która sprawdza się również w opóźnionych siewach. Harry jest średnio niski i odporny na wyleganie, a także choroby takie jak: zgnilizna twardzikowa i czerń krzyżowych. Ma wysoką masę 1000 nasion.

Konkret − odmiana mieszańcowa zgłoszona przez Hodowlę Roślin Strzelce − Grupa IHAR. W badaniach rejestrowych w COBORU w latach 2011-2012 osiągnęła na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego - 138 proc. wzorca, a jedne z najwyższych w woj. zachodniopomorskim i pomorskim - 125 proc. wzorca. Odmiana jest średnio wczesna, ma wysoką zawartość tłuszczu - 46,2 proc., niską zawartość glukozynolanów - 11,3 M/g. − Konkret ma bardzo dobrą zimotrwałość, która została potwierdzona podczas zimy 2012 r. Cechuje się odpornością na choroby grzybowe i na wyleganie - podaje hodowca.

Mercedes F1- odmiana mieszańcowa, zgłoszona przez Saaten-Union Polska, a sprzedawana przez Rapool Polska.

Jak informuje firma, odmiana odznacza się bardzo wysoką zimotrwałością i ma czołowe oceny w badaniach rejestracyjnych. Osiąga wysokie wyniki w plonowaniu w latach badań rejestrowych: 2011 r. - 117 proc. wzorca, 2012 r. - 111 proc. wzorca. Cechuje się wysoką odpornością na wyleganie i choroby takie jak: zgnilizna twardzikowa i sucha zgnilizna kapustnych. Odmiana jest średnio wczesna w kwitnieniu i średnio wczesna do średniej w dojrzewaniu.

Tworzy rośliny średniej wysokości.

Minerva F1 - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska, a firmą, która dysponuje nasionami, jest Rapool Polska. Jak podaje − odmiana ma bardzo wysoką zimotrwałość (kompaktowa rozeta przed zimą) - pierwsze miejsce w badaniach rejestrowych w 2012 r. w ocenie "proc. martwych roślin po zimie".

Dodatkowo ma wysoki potencjał plonu - średnia z dwóch lat badań rejestrowych 2011-2012 - 114 proc. wzorca, plon tłuszczu z badań roku 2012 - 118 proc. wzorca. Minerva jest średnio wczesna w kwitnieniu i wczesna do średnio wczesnej w dojrzewaniu. Odznacza się wysoką odpornością na choroby.

Termin siewu preferowany optymalny lub nieco opóźniony, z kolei szybkość wzrostu jesiennego od średniego do szybkiego.

Quartz - odmiana populacyjna, którą zgłosiło do rejestru KWS Polska. Jak podaje firma, odmiana osiągnęła najwyższe plony i zawartość tłuszczu spośród odmian populacyjnych w badaniach rejestrowych COBORU. Według doświadczeń rejestrowych QUARTZ, w sezonach 2011 i 2012 Quartz osiągnął średnio ponad 110 proc. wzorca populacyjnego (108 proc. w 2012 r. i 113 proc. w 2011 r.).

Czym się charakteryzuje? Jest elastyczny co do terminu siewu ze względu na wysoki wigor jesienny. Rośliny przed spoczynkiem nie mają tendencji do strzelania w łodygę i tworzą niską, płożącą rozetę odporną na przemarznięcia. W spowolnionym okresie wiosennym wykazują odporność na wtórne przemarznięcia.

Odmiana jest niska, dzięki czemu jej zbiór jest mniej energochłonny, dodatkowo o dużej zdolności regeneracyjnej i odporna na wyleganie. Wymaga typowego stanowiska pod rzepak, aby dać wysoki plon. Ma długi okres kwitnienia, a więc dużo czasu na zapylenie dla owadów. Polecana obsada to 40-60 roślin na m2.

Rotona - odmiana mieszańcowa, firma zgłaszająca DSV Polska.

Skater - odmiana mieszańcowa, firma zgłaszająca Saaten-Union Polska.

SY Marten to odmiana mieszańcowa Syngenta Polska. Jak podaje firma, uzyskała wysokie wyniki plonowania i ich stabilność w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Odznacza się hybrydyzacją systemu Safecross. - Odmiana osiąga wysoką stabilność plonowania i tolerancję na choroby łodyg.

Ma bardzo wysoką zimotrwałość, z kolei średnią szybkość rozwoju jesiennego i bardzo szybki start roślin po zimie - podaje firma. SY Marten dobrze adaptuje się w suchych stanowiskach. Ma średnie, a nawet małe wymagania glebowe.

Rośliny nie są bardzo wysokie, ale za to mają bardzo wysoką tolerancję na wyleganie. Jeśli chodzi o zalecenia dotyczące siewu, to preferowany jest ten w terminie optymalnym.