Połowę zarejestrowanych odmian stanowią odmiany nowe, wpisane do rejestru w ostatnich pięciu latach. W roku 2010 skreślono z krajowego rejestru na wniosek hodowcy dwie odmiany - Hunter i Licosmos.

Wpisano do rejestru dwie zagraniczne odmiany rzepaku jarego: populacyjną odmianę Vineta i mieszańcową odmianę Osorno. Osorno - odmiana niemieckiej firmy Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG. Pełnomocnikiem hodowli jest firma Saaten - Union Polska. Vineta - odmiana niemieckiej firmy Deutsche Saatveredelung AG. W Polsce pełnomocnikiem hodowcy jest firma DSV Polska.