W dniu 13 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020. Zaowocowało ono wpisaniu do Krajowego Rejestru następujących odmian soi:

• Caroline - odmiana bardzo późna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
• ES Comandor - odmiana późna; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
• Oressa - odmiana wczesna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
• Regina - odmiana późna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
• Viola - odmiana późna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.