W trakcie posiedzenia, które odbyło się 21 stycznia 2014r. w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej, Komisja ds. rejestracji odmian roślin zbożowych  pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego Rejestru 7 nowych odmian jęczmienia (w tym 5 odmian typu browarnego oraz 2 typu pastewnego), 1 odmianę owsa nagiego, 1 odmianę owsa zwyczajnego, 2 odmiany pszenicy zwyczajnej ( w tym 1 jakościowa i 1 chlebowa) oraz 1 odmianę pszenżyta.

Jęczmień
•    Baryłka - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
•    KWS Dante - odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
•    KWS Irina - odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
•    Podarek - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
•    Rubaszek - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
•    Salome - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
•    SU Lolek - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Owies nagi
•    Amant - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Owies zwyczajny
•    Harnaś - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o.
Pszenica zwyczajna
•    Mandaryna - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
•    Harenda - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o.

Pszenżyto
•    Mazur - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.