Podczas Dni Pola w Sobiejuchach (woj. kujawsko-pomorskie) mieliśmy okazję przyjrzeć się m.in. odmianom zbóż, do których siewu zachęca Hodowla Roślin Danko. Wśród dobrze znanych prezentowano także najnowsze oraz utrzymujące status nowości. Poletka z odmianami nadal można odwiedzać.

Nowości odmianowe pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego:

Bataja (KR 2019) - odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Charakteryzuje się przeciętnym przyrostem plonu przy wysokim poziomie agrotechniki. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 w skali 9°). Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odporność na brunatną plamistość liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną – dość mała, na septoriozy liści – mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża.

Lawina (KR 2019) - odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Charakteryzuje się przeciętnym przyrostem plonu przy wysokim poziomie agrotechniki. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 w skali 9°). Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę plew – średnia, na septoriozy liści – dość mała, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała.

Comandor (KR 2018) – odmiana chlebowa (A) charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i w intensywnej technologii uprawy. Sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odznacza się dobrą krzewistością i jest przydatna przy siewach w terminach opóźnionych. Zimotrwałość średnia (4,5 w skali 9°). Jest odmianą o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie. Średnia odporność na porastanie ziarna w kłosie. Odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i bardzo wysokiej na rdzę żółtą. Gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania bardzo dobra, wskaźnik sedymentacji SDS i zawartość glutenu wysokie, zawartość białka średnia.

Belcanto (KR 2018) – odmiana pszenżyta ozimego o wysokim plonie ziarna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Zimotrwałość dość duża (5,5 w skali 9°). Rośliny średniej wysokości, wysokiej odporności na wyleganie i dość dużej odporności na porastanie ziarna w kłosie. Odmiana o dużej i bardzo dużej odporności na choroby. Wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym bardzo dobre, liczba opadania wysoka do bardzo wysokiej, zawartość białka średnia.