Komisja ds. rejestracji odmian ziemniaka wraz z dyrektorem COBORU wydali postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian ziemniaka:
•Bohun - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: HZ Zamarte, Grupa IHAR sp. z o.o.
•Mazur - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego; zgłaszający: PMHZ Strzekęcin sp. z o.o.
•Otolia - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o.
•Szyper - odmiana skrobiowa średniowczesna; zgłaszający: PMHZ Strzekęcin sp. z o.o.