Przedstawiciele Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych zaopiniował wnioski rejestrowe dotyczące odmian ziemniaka. Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 8 nowych odmian oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze 9 odmian tego gatunku.

Zarejestrowano następujące odmiany:
- Ignacy - odmiana jadalna wczesna. Hodowca: Pomorsko - Mazurska Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie,
- Honorata - odmiana przeznaczona do produkcji czipsów średnio wczesna. Pełnomocnik hodowcy: Europlant Handel Ziemniakami O/Laski Koszalińskie,
- Igor - odmiana jadalna średnio wczesna. Hodowca: Pomorsko - Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie,
- VR 808 - odmiana przeznaczona do produkcji czipsów średnio wczesna. Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska.
- Oberon - odmiana jadalna średnio wczesna. Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte - Grupa IHAR,
- Jurek - odmiana jadalna średnio wczesna. Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte - Grupa IHAR,
- Boryna - odmiana skrobiowa średnio wczesna. Hodowca: Pomorsko - Mazurska Hodowla Ziemniaka,
- Kaszub - odmiana skrobiowa średnio wczesna. Hodowca: Pomorsko - Mazurska Hodowla Ziemniaka.