Rośliny, produkty roślinne i przedmioty, które muszą być zaopatrzone w paszport roślin przed ich przemieszczaniem lub wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oraz do innych państw członkowskich Unii Europejskiej) wymienione zostały w rozporządzeniach w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin. Lista oraz treść tych rozporządzeń dostępna jest tutaj.

O nowych regulacjach dla importowanych roślin i produktów roślinnych pisaliśmy już wcześniej.

Wspomniana wcześniej bakteria Xylella fastidiosa nie była dotychczas notowana na terytorium Polski. Najpewniej trafiła ona do Europy z Ameryki Południowej przez port w Rotterdamie. Tajemnicza bakteria rozprzestrzenia się na starym kontynencie. Na razie atakuje wyłącznie drzewa oliwkowe we Włoszech, ale niektórzy obawiają się, że rozprzestrzeni się na winorośle.

Jak podaje PIORiN zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (decyzja wykonawcza Komisji 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r., zmieniona decyzją 2015/2417 z dnia 17 grudnia 2015 r.) obowiązkiem paszportowania zostały objęte rośliny żywicielskie, pochodzące m.in. z obszarów/państw, gdzie dotychczas organizm ten nie był stwierdzany. Wśród roślin tych, znalazły się również nowe rodzaje i gatunki, które dotychczas nie wymagały zaopatrzenia w paszport roślin.

Dlatego też, podmioty zajmujące się produkcją i/lub obrotem roślinami powinny zweryfikować, czy w swojej działalności nie zajmują się wskazanymi roślinami i odpowiednio dopełnić obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa (wpis do rejestru przedsiębiorców, zaopatrzenie roślin wprowadzanych do obrotu w paszporty roślin).