Krajowy Zespół PDOiR jest centralnym organem opiniodawczym i doradczym w sprawach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego. Do zadań Krajowego Zespołu PDOiR należy w szczególności opiniowanie trybu i zasad prowadzenia porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego, sposobu opracowywania wyników badań i doświadczeń oraz trybu i zasad tworzenia list zalecanych do uprawy odmian na terenie województw.


Przewodniczącym Krajowego Zespołu PDOiR został Mariusz Olejnik - prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, a jego zastępcami: prof. Tadeusz Michalski - prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy i prof. Jerzy Grabiński z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach.