Kolejną odmianą DKC 3203, FAO 240, ziarno typu dent. Jest to odmiana ziarnowa o wysokim potencjale plonowania oraz szybkim oddawaniu wody w końcowej fazie dojrzewania (DRY-DOWN). - Dla producentów oczekujących najwyższych plonów, sięgających nawet 15,3 t ziarna, wprowadziliśmy odmianę DKC 3790, FAO 250-260, typu dent, szybko dojrzewającą, polecaną do uprawy w południowej części Polski - podaje Gallewicz.


- W tym roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zarejestrował dwie odmiany rzepaku ozimego, jedna z nich to DK Exstorm - odmiana mieszańcowa średnio wczesna, o wysokości plonu - 117 proc. wzorca w badaniach rejestracyjnych. Jest to odmiana o najwyższym poziomie plonowania zarejestrowana w tym roku przez COBORU. Będziemy oferowali ją w tym roku na rynku polskim. Drugą nowo zarejestrowaną odmianą jest DK Cadet - jest to średnio wczesna odmiana liniowa o niskim pokroju roślin przed zimą, wysokość plonu 106 proc. wzorca uzyskana w badaniach rejestracyjnych. W tegorocznej ofercie znajdzie się między innymi nowoczesna odmiana liniowa DK Camelot - wczesna, o wysokim potencjale plonowania i zawartości oleju oraz niskiej biomasie - informuje firma.