Pierwszą tegoroczną nowo zarejestrowaną odmianą rzepaku pokazaną na polach w Strzelcach był Konkret. - To odmiana mieszańcowa, która w badaniach rejestrowych w COBORU w latach 2011-2012 osiągnęła na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego (rejon III) - 138 proc. wzorca, a jedne z najwyższych w woj. zachodniopomorskim i pomorskim - 125 proc. wzorca. Odmiana jest średnio wczesna, ma wysoką zawartość tłuszczu - 46,2 proc., niską zawartość glukozynolanów - 11,3 ųM/g. - Konkret ma bardzo dobrą zimotrwałość, która została potwierdzona podczas zimy 2012 r. Cechuje się odpornością na choroby grzybowe i na wyleganie - mówił na konferencji Marek Luty z HR Strzelce.

Hodowla przedstawiła też swoje najnowsze odmiany pszenżyt, zarejestrowane w roku 2012 i 2013.

Tomko to odmiana wpisana do rejestru w 2012 r. Osiągnęła na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego 124 proc. wzorca w badaniach COBORU 2011-2012. Na Pomorzu 120 proc. wzorca. - Ma jedną z najwyższych mrozoodporności, bo osiągnęła 87 proc. roślin żywych po wyjątkowo mroźnej zimie 2012 r. - zauważa Luty. Odmiana jest średniej wysokości, ale mimo to ma bardzo dobrą odporność na wylegania. Ma podwyższoną zawartość białka w ziarnie i tolerancję na okresowe niedobory wody, a także niskie wymagania glebowe.

- Następną odmianą pszenżyta jest Wiarus, który też wysoko plonuje, zwłaszcza w rejonie III uprawy - 123 proc. wzorca. Odmiana krótkosłoma o bardzo wysokiej odporności na wyleganie, w 2012 r. przezimowało 82 proc. roślin. Wysoka zawartość skrobi - 54,8 proc. s.m. - informuje Marek Luty.

To nie ostatnia odmiana pszenżyta. Kolejną jest Amorozo. Odznacza się wysokim potencjałem plonowania, w 2010 r. - 117 proc. wzorca, a 2011 - 109 proc. wzorca. - Ziarno o wysokiej MTZ i dobrym wyrównaniu, o wysokiej zawartości białka - 11,8 proc. i gęstości w stanie zsypnym - 73,2 kg/hl - podkreśla przedstawiciel HR Strzelce.

Nowością, która została zgłoszona do Krajowego Rejestru, a czeka jeszcze na badania OWT - do jesieni 2013 r., jej wpis jest uwarunkowany uzyskaniem przez te odmianę pozytywnego wyniku badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) w roku 2013. - Jesteśmy spokojni w tym temacie - mówi Luty. Jak zaznacza, Kresowiak w rejonie I, a więc woj. zachodniopomorskim i pomorskim w badaniach COBORU osiągnął wynik 129 proc. wzorca w plonowaniu. - Ma też wysoką mrozoodporność, a w roku 2012 przetrwało zimę 88 proc. roślin. Dobra odporność na wyleganie mimo że jest to roślina o średniej wysokości. Niskie wymagania glebowe - dodał Marek Luty.

Podobnie badania OWT ma przejść jeszcze odmiana Transfer. Jest polecana do uprawy w rejonie I i III. Wysoka mrozoodporność - 87 proc. roślin przetrzymało zimę roku 2012.

Na poletkach doświadczanych można było zobaczyć też zarejestrowaną w 2012 r. pszenicę orkisz - Rokosz. - W tym sezonie nasiona będą, ale ograniczone ilości, bo w dużym stopniu sporo plantacji nasiennych była w ubiegłym sezonie zlokalizowana na terenach, gdzie nie było śniegu i zostały wymrożone, przez to większość plantacji zostało zniszczonych - zauważa Marek Luty.

W tym roku zarejestrowano dwie odmiany jęczmienia jarego, typu pastewnego. Pierwszą jest Oberek, który na Podkarpaciu osiągnął najlepszy wynik plonowania - 114 proc. wzorca. - Jest to odmiana dosyć wczesna, ma wysoką masę tysiąca nasion - 50 gr i wysoką zawartość białka - wylicza przedstawiciel HR Strzelce.

Drugą odmianą jęczmienia jarego jest nowy Hajduczek, który w badaniach COBORU najwyższy plon osiągnął w rejonie woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - 111 proc. wzorca. MTZ to ok. 52 gr. Odmiana odznacza się dobrą odpornością na mączniaka, rynchosporiozę i rdzę jęczmienia.

Ostatnią z nowości jest owies Komfort. - Po wejściu na rynek odmiany Bingo, która bardzo zawyżyła standardy, trudno wprowadzić nowe odmiany w tym gatunku - zauważa Luty. Jego zdaniem jednak odmiana ta w większość rejonów plonował on na poziomie Bingo. - Ziarno wyrównane, o wysokiej MTZ i średniej zawartości łuski. Podwyższona zawartość tłuszczu 5,6 proc. - dodaje.