Oferta handlowa zbóż ozimych przeraża niejednego. Gdy wybór jest zbyt duży trudno dokonywać wyboru. Obecnie w Krajowym Rejestrze Odmian znajdują się 81 odmian pszenicy ozimej, 39 odmian pszenżyta ozimego, 21 odmian jęczmienia ozimego oraz 40 odmian żyta. Do tego należałoby dodać odmiany dostępne z tzw. katalogu unijnego CCA dostępnych, w ofertach handlowych firm nasiennych w coraz większej ilości i w szerszym zakresie.

Kilka nowych odmian czeka na decyzję COBORU, co do wpisania ich do rejestru. Posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć jesienią br. Sytuacja ta jest związana z utratą wyników badań OWT po pamiętnej zimie 2012 roku i ostateczna decyzja w tej sprawie musiała zostać odroczona.

Poniżej prezentujemy te, które do Krajowego Rejestru wpisano niedawno. Część odmian mogła być wcześniej dostępna jak również uprawiana na podstawie wpisania ich do katalogu unijnego CCA. Pozostałe debiutują na rynku polskim.

PSZENICA OZIMA

ARTIST- odmiana chlebowa (grupa B). Zimotrwałość mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew - dość duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów - średnia, na brunatną plamistość liści i septoriozę liści - mała. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypowym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna. Plenność bardzo dobra. (DSV Polska).

FAKIR- odmiana chlebowa (grupa B). Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość duża, na brunatną plamistość liści i septoriozę liści - średnia. Rośliny o średniej wysokości. Odporności na wyleganie - średnie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypowym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do dość dużej. Zawartość białka - duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Tolerancyjna na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność dość dobra. (Lantmannnen SW Seed).

KWS LIVIUS- odmiana chlebowa (grupa B). Zimotrwałość dość mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew - dość duża. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Tolerancja na zakwaszenie gleby - mała. Plenność dobra do bardzo dobrej . (KWS Lochow Polska).

PENGAR- odmiana chlebowa (grupa B).Zimotrwałość mała. Odporność na rdzę brunatną - duża, na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew, na choroby podstawy źdźbła, septoriozy liści i fuzariozę kłosów - średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypowym dość mała. Odporność na porastanie kłosa średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność dobra. (Saaten-Union Polska).

PSZENŻYTO OZIME

PALERMO- odmiana pastewna. Zimotrwałość - duża. Odporność na septoriozę plew jest duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną , septoriozę liści i fuzariozę kłosów - dość duża, na rychnosporiozę i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny wysokie, odporność na wyleganie - dość duże. Masa 1000 ziaren jest dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypowym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie -średnie. Liczba opadania dość mała, a zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Plenność bardzo dobra. (Danko HR).

TRANSFER- odmiana pastewna. Zimotrwałość duża. Odporność na fuzariozę kłosów- duża, na rdzę brunatną, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rynchosporiozę - średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny niskie, z dość dużą odpornością na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania raczej późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, natomiast gęstość ziarna w stanie zsypowym duża do bardzo dużej. Odpornością na porastanie w kłosie - średnia i liczba opadania średnia, zawartością białka w ziarnie - mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą plennością. (HR Strzelce).

ŻYTO OZIME

BRANDIE- odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną ma dużą, na pleśń śniegową , septoriozy liści, rynchosporiozę i rdzę źdźbłową - dość dużą, a na choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Odmiana o dużej masie 1000 ziaren, dobrym ich wyrównaniu i dużej gęstości w stanie zsypowym. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczbę opadania - średnie, a zawartość białka dość dużą. Odmiana wykazuje średnią tolerancję na zakwaszenie gleby. Plenność dobra. (Monsanto Polska).

KWS BONO- odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła - dość duża, a na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozy liści i rynchosporiozę - średnia. Rośliny są dość niskie o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia odmiany jest późny, a dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypowym duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie - średnia, liczbę opadania - dość duża, a zawartość białka - mała. Tolerancja odmiany na zakwaszenie gleby jest średnie. Plenność bardzo dobra. (KWS Lochow Polska).

SU PREFORMER- odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozy liści, rynchosporiozę oraz choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny są dość niskie o przeciętnej odporności na wyleganie oraz średnim terminie kłoszenia i dojrzewania. Masę 1000 ziaren ma dość małą, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypowym dość dużą. Odporność odmiany na porastanie ziarna w kłosie jest średnia, liczba opadania duża, a zawartość białka mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Plenność bardzo dobra. (Saaten - Union Polska).

JĘCZMIEŃ OZIMY

SU Vireni - odmiana dwurzędowa, typu pastewnego. Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość - średnia, na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie dość duże. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Saaten-Union Polska sp. z
o.o.

ZENEK - odmiana wielorzędowa typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego - dość duża. Na pleśń śniegową plamistość siatkową, rynchosporiozę- średnia, na rdzę jęczmienia i czarną plamistość - dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie. Gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie - średnia. DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

SU MELANIA - odmiana wielorzędowa typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na wszystkie
podstawowe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość słabej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne. Gęstość ziarna w stanie
zsypnym - średnia, zawartość białka w ziarnie dość duża. Saaten- Union Polska sp. z o.o.

KOBUZ - odmiana wielorzędowa typu pastewnego. Plenność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego-dość duża, na pleśń śniegową i czarną plamistość - średnia, na plamistość siatkową i rynchosporiozę- dość mała, na rdzę jęczmienia - mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania wczesny. Masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie ziarna dość słabe. Gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała, zawartość białka w ziarnie - średnia. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o

Na pozytywną decyzję o wpisaniu do Krajowego Rejestru oczekują:

Pszenica zwyczajna ozima:

-Tobak - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
-RGT Kilimanjaro - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
-Franz - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
-Hondia - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
-KWS Dakota - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
-KWS Loft- odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
-KWS Tramp- odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
-Rotax- odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
-Promocja- odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o.
-Belissa- odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
-Ohio- odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
-Bolek- odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Pszenżyto ozime:

-Meloman- odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
-Storno- odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
-Rotondo- odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Jęczmień ozimy:

- SU Elma - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.