Do Poznania na trzydniową konferencję naukową przyjechali przedstawiciele świata nauki oraz osoby na co dzień zajmujący się genetyką i hodowlą roślin uprawnych. Dyskutowano o reakcji roślin i mikroorganizmów na stresowe warunki środowiskowe. Naukowcy wskazywali mechanizmy leżące u podstaw odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, występującą zmienność zarówno roślin, jak i mikroorganizmów.

Mowa była o nowoczesnych narzędziach genetycznych oraz bioinformatycznych wykorzystywanych w badaniach np. skupionych na DNA i RNA białek. Zastosowaniu biometrii i metod obrazowania dla charakterystyki fenotypu roślin. Te wszystkie kierunki badawcze w kolejnych etapach mają swoje przełożenie na praktykę.

Hodowcy wskazywali natomiast kierunki, jakimi musi podążać hodowla roślin, żeby odpowiadać na oczekiwania rynku. Zgodnie zauważono, że ważną funkcję pełni genetyka oraz wzajemna wymiana doświadczeń.