Spośród 18 odmian z grupy wczesnych, żadna nie różniła się statystycznie od wzorca pod względem plonu ogólnego zarówno świeżej jak i suchej masy. Wśród 30 odmian średnio wczesnych, tylko 2 odmiany wykazały się wyższym plonem świeżej masy od wzorca. Jednak uzyskany przez nie plon suchej masy, był na poziomie wzorca. Także w grupie 18 przebadanych odmian średnio późnych, 2 charakteryzowały się tylko wyższym plonem świeżej masy niż wzorzec.

Plon ogólny - uwzględniono tylko te odmiany które przewyższyły wzorzec istotnie statystycznie: 

Brak danych
 

Kolejna tabela wskazuje, że przy wyborze odmiany nie można się sugerować wyłącznie plonem ogólnym. Są interesujące odmiany ze względu na dużą masę ogólną, ale analiza plonu masy kolb wskazuje, że wynika on z wysokiego udziału części wegetatywnych. Zatem koncentracja energii w kiszonce z nich sporządzonych nie będzie najwyższa.

Plon kolb - uwzględniono tylko te odmiany które przewyższyły wzorzec istotnie statystycznie:

Brak danych
 

Jeszcze dokładniejszą wiedzę na ten temat otrzymujemy z porównania plonu kolb świeżej i suchej masy. Proszę zauważyć, że niektóre odmiany o wysokiej świeżej masie kolb, odznaczają się plonem suchych kolb na poziomie wzorca. Wynika to z wysokiej zawartości wody w kolbach w momencie zbioru. Nie przekreśla to ich przydatności rolniczej. Wskazuje natomiast, że w obrębie danej grupy wczesności są to odmiany szybciej bądź wolniej oddające wodę, zatem te drugie powinny być zbierane później.

Szczególnie interesująca jest analiza tabeli dotycząca plonu poszczególnych odmian w przeliczeniu na miernik syntetyczny jakim są jednostki pokarmowe (owsiane), odzwierciedlające ich indywidualną przydatność jako źródło paszy energetycznej dla przeżuwaczy. Analiza wyników doświadczenia z 2013 r. prowadzi do wniosku, ze w grupie odmian wczesnych nie pojawiła się żadna wybitna odmiana. Wszystkie są na jednym poziomie, zbliżonym do wzorca. W grupie średnio wczesnych, tylko odmiana Grosso wyraźnie przewyższa wzorzec i niewiele jej brakuje, aby statystycznie okazała się od niego lepsza. Być może w przyszłym sezonie, przy innym układzie warunków pogodowych tak się właśnie stanie. Równie interesująco przedstawia się przyszłość odmiany Cascadinio z grupy odmian średnio późnych.