W grupie ziarnowej wczesnej znajduje się ES Cirrius - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 230. Odmiana wykazywała niebywały poziom plonowania w doświadczeniach rejestrowych. Plon ziarna w grupie wczesnej to odpowiednio 120 proc. wzorca w trudnym dla kukurydzy roku 2010 oraz 112 proc. wzorca w roku 2011, który charakteryzował się bardzo korzystnym dla plonowania kukurydzy przebiegiem pogody. Średni plon ziarna tej odmiany w dwuleciu doświadczeń rejestrowych wyniósł 117,9 dt/ha.

Jedna z nowości w grupie średnio wczesnej ziarnowej to: ES Albatros - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 230; Spośród odmian badanych w doświadczeniach rejestrowych wyróżnia się zarówno wysokim i stabilnym plonowaniem jak i zdrowotnością roślin w pogodowo różnych latach. Tworzy wysokie rośliny. Rośliny charakteryzują się efektem „stay green". Ziarno w niemal czystym typie „flint". Mieszaniec przydatny do uprawy na ziarno w rejonach uprawy ziarnowej oraz na kiszonkę na terenie całego kraju.

Nowość w grupie kiszonkowej to: ES Fireball - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; Charakteryzuje się wybitnie wysokim plonem suchej masy z ha - w dwuleciu badan rejestrowych 2010-2011 - 212dt/ha (=114% średniej) przy bardzo korzystnej strukturze plonu - plon suchej masy kolb -113 proc. wzorca. Odmiana tworzy wysokie rośliny. Części wegetatywne zachowują długo zieloność („stay green"). Jak informuje hodowca cechuje się dobrą zdrowotnością całych roślin i wysoką odpornością na wyleganie. Odmiana jest ciekawą propozycją dla użytkowania kiszonkowego zarówno na cele paszowe, jak i przemysłowe (substrat dla biogazowni).