PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Odmiany kukurydzy ziarnowej polecane przez firmy

Mimo że zeszłoroczne żniwa kukurydziane z powodu przebiegu pogody trwały bardzo długo, to już teraz warto rozejrzeć się za odmianami, które zostaną wysiane w nowym sezonie.Zapytaliśmy przedstawicieli firm, jakie odmiany z przeznaczeniem na ziarno polecają na zbiory roku 2021. Wskazano trzy typy. Dominują (patrz tabela) te ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), o typie ziarna pośredniego (flint/dent) i typie kolby flex. Co z wczesnością, czyli liczbą FAO? Warto przypomnieć, że w Polsce funkcjonują trzy klasy wczesności: wczesne (FAO do 220), średnio wczesne (FAO 230-250) i średnio późne (FAO 260-290). Firmy najczęściej polecały odmiany z grupy średnio wczesnej.            

AGRII POLSKA

DKC 2684 (CCA) o FAO 210/220. Dobry wigor początkowy, stay green i zdrowotność roślin. Cechuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania oraz niską wilgotnością ziarna podczas zbioru. Polecana we wszystkich rejonach kraju.

LG 30.258 (CCA) o FAO 210/220/240. Dobrze adaptuje się do stanowisk trudniejszych, mniej zasobnych i przepuszczalnych. Tworzy wysokie bujne rośliny o mocnym stay green. Nie jest podatna na wyleganie.

ES Bond (KR 2019) o FAO 240. Rośliny są wysokie, bardzo dobrze ulistnione z nisko osadzoną kolbą, odporne na wyleganie, efekt stay green. Dobry wigor początkowy, dlatego nadaje się do wcześniejszych siewów.

Agrolok

DKC 2981 (CCA) o FAO 220.  Może być ona uprawiana praktycznie w całym kraju, również w regionach o najniższych sumach temperatur. Wytwarza wysokie, dobrze ulistnione rośliny cechujące się mocnym systemem korzeniowym, a więc i dobrą odpornością na wyleganie.

SY Ozone (CCA) o FAO 280. Stabilnie plonuje nawet w warunkach stresowych, takich jak niedobory wody i upały w kluczowych fazach wzrostu kukurydzy. Odznacza się dobrym oddawaniem wody (efekt dry-down) w ostatniej fazie dojrzewania.

ES Submarine (CCA) o FAO 230.
Technologia Tropical Dent. Dobrze zaziarnione kolby. Cechuje się także wysoką odpornością na porażenia głownią, fuzariozami i omacnicą. Połączenie wczesnego zbioru i obfitego plonu ziarna.

Bayer – marka Dekalb

DKC3595 (CCA) o FAO 240. Wysoki potencjał i stabilność plonowania oraz niska wilgotność ziarna w czasie zbioru (efekt dry down). Roślina o mocnych łodygach i silnym systemie korzeniowym, które są odporne na wyleganie. Dobrze toleruje wysokie temperatury i okresowe niedobory wody w glebie.

DKC3609 (CCA) o FAO 250/260. Odmiana posiadająca dobrą tolerancję na chłody wiosenne. Przeznaczona jest do uprawy na glebach średnich i dobrych. Odznacza się wysoką tolerancją na wyleganie, również w przypadku opóźnionego terminu zbioru.

DKC3888 (CCA) o FAO 270. Charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym oraz tolerancją na niskie temperatury. Posiada średnio wysokie rośliny o mocnych łodygach, dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym, dobrej zdrowotności oraz wysokiej tolerancji na wyleganie.

Caussade Semences

Arbori CS (CCA) o FAO 240. Wysoki potencjał plonotwórczy. Ziarno szybko oddające wodę w warunkach polowych – efekt dry down. Można ją uprawiać na najlepszych stanowiskach, ale wykazuje też dobrą adaptację do warunków mniej korzystnych.

CSM 19114 (CCA) o FAO 240. Cechuje się równomiernym dosychaniem ziarna, niską wilgotnością ziarna w początkowej fazie dojrzałości i możliwie wczesnym zbiorem. Wysoka zdrowotność i odporność na wyleganie.

Ostinati CS (CCA) o FAO 280. Odmiana polecana do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych, szczególnie w gospodarstwach z intensywną technologią produkcji. Buduje mocne, sztywne rośliny o wysokiej tolerancji na wyleganie, ale też i na choroby.

Chemirol

RGT Metropolixx (KR 2018) o FAO 230. Dobra zdrowotność roślin, w szczególności łodygi. Tolerancyjna na warunki stresowe. Mało podatna na fuzariozę kolb. Stabilna w plonowaniu.

Grigri CS (KR 2020) o FAO 240/250.
Przeznaczona na stanowiska średnie i dobre. Mocna cecha stay green. Rośliny o stabilnej budowie, tolerancyjne na choroby grzybowe, fuzariozy kolb i wyleganie.

ES Faraday (KR 2018) o FAO 270/280.
Genetyka Tropical Dent. Kolba typu flex duża i dobrze zaziarniona.
Cechuje się szybkim dosychaniem nasion.
Rośliny są średnio wysokie. Polecana na wszystkie stanowiska.

Corteva Agriscience – maRKa Pioneer

P8329 (KR 2017) o FAO 240/250. Odznacza się wysokim potencjałem plonotwórczym i dobrym wzrostem początkowym. Toleruje niedobory opadów. Rośliny o mocnych i zdrowych łodygach i liściach. Ziarno szybko dojrzewa. Polecana do uprawy w całej Polsce.

P8834 (CCA) o FAO 250. Rośliny średnio wysokie, o mocnych i zdrowych łodygach. Odmiana tolerancyjna na okresowe niedobory wody. Wysoka odporność na wyleganie. Ziarno dobrze oddaje wodę i szybko dojrzewa. Polecana do uprawy w całej Polsce na dobrych i średnich glebach.

P9363 (CCA) o FAO 280/290. Z przeznaczeniem do produkcji ziarna w najcieplejszych regionach. Rośliny wysokie, o mocnych łodygach, tolerancyjne na okresowe niedobory wody. Dobry wzrost początkowy. Odmiana polecana do uprawy w rejonach najcieplejszych, na dobrych i ciepłych glebach, w odpowiedniej obsadzie.

Euralis Nasiona

ES Yakari (KR 2019) o FAO 210/220. Odmiana wczesna, tym samym zabezpiecza możliwość zbioru suchego ziarna nawet w rejonach o niekorzystnych warunkach temperatury. Uprawa możliwa na każdym typie gleby z wyjątkiem zdegradowanych. Genetyka Tropical Dent.

ES Inventive (KR 2018) o FAO 240. Genetyka Tropical Dent ze stabilnym i wysokim plonem, a także dobrze dosychającym ziarnem. Polecana do użytkowania na ziarno i bioetanol.

ES Hattrick (KR 2020) o FAO 260. Odmiana nowa, która wykazuje się wysokim i stabilnym plonem.  Genetyka Tropical Dent, szybko oddająca wodę.

Farmsaat Polska

Farmueller (CCA) o FAO 250. Typowa odmiana grysowa o równomiernie dojrzewającym ziarnie. Duże i kształtne kolby, wysoka koncentracja energii, duża gęstość ziarna, właściwie wyważona zawartość skrobi. Wyróżnia się także wysoką odpornością na choroby.

Farmoritz (CCA) o FAO 240/260. Efekt stay green umożliwia osiągnięcie dojrzałości ziarna przy zachowaniu zieloności i zdrowotności pozostałych części roślin. Wysoka odporność na rdzę łodyg. Duża tolerancja doboru stanowiska i szybka budowa masy liści w początkowym stadium rozwoju.

Farmidabel (CCA) o FAO 240/260. Odmiana cechująca się szybkim startem początkowym i ukorzenieniem. Dobry efekt stay green do samego końca wegetacji i wypełnienie kolb. Wysoka zawartość skrobi i koncentracja energii.

Hodowla Roślin Smolice – Grupa IHAR

SM Vistula (KR 2020) o FAO 210/220. Odmiana odznacza się wysoką odpornością na wyleganie. Bardzo dobrze znosi stanowiska słabe. Krótki okres wegetacji to możliwość opóźnionych zasiewów lub wcześniejszego zbioru pozwalającego na siew zbóż ozimych.

SM Pomerania (KR 2019) o FAO 200. Wysoka sztywność łodyg.
Dobrze znosi stanowiska słabe.
Dobra korelacja wczesności i plonu. Niska wilgotność ziarna w dwuleciu doświadczeń rejestrowych. Jedna z najwcześniejszych odmian w ofercie rynkowej.

Rosomak (KR 2013) o FAO 250/260. Mieszaniec pojedynczy, o dobrej sztywności łodyg i tolerancji na fuzariozę kolb. Odmiana przystosowana do uprawy na glebach lżejszych oraz w rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych.

IGP Polska

Codeos (CCA) o FAO 240. Mieszaniec trójliniowy, przydatny do uprawy również na glebach lekkich, o odporności na wyleganie i tolerancyjny na okresowe niedobory wody. Ziarno z przewagą flint, przydatne na grys.

Codigip (KR 2016) o FAO 260.
Wysoki potencjał plonotwórczy. Dobrze radzi sobie także na słabszych stanowiskach, również w latach z suszą w tle. Rośliny wykazują dobrą odporność na wyleganie dzięki silnemu systemowi korzeniowemu.

Hardware (KR 2019) o FAO 260. Mieszaniec dwuliniowy o wysokim plonie ziarna. Ziarno typu pośredniego z przewagą dent. Kolby duże. Ziarno dobrze oddaje wodę.

KWS Polska

Amavit (KR 2019) o FAO 220. Odmiana mieszańcowa dwuliniowa. Tolerancyjna na wysokie temperatury i suszę. Wysoki potencjał plonowania i dobry efekt dry-down – oddawanie wody w procesie dojrzewania.

Kidemos (KR 2019) o FAO 260.
Odmiana ziarnowa typu dent, plonująca wysoko. Ulepszony system korzeniowy w celu lepszego wykorzystania wody i składników pokarmowych na trudnych stanowiskach.

KWS Iconico (KR 2020) o FAO 240.
Odmiana o silnym systemie korzeniowym. Sprawdzona w doświadczeniach ścisłych i łanowych na dużych powierzchniach w Polsce. Duży potencjał genetyczny. Przydatna do uprawy na biogaz. Dobry stay-green.

Limagrain Oddział w Polsce

LG 30.215 (KR 2015) o FAO 230. Duży potencjał plonowania. Wysoka jakość ziarna (grysowość). Sprawdza się w warunkach wczesnego siewu, dobry wczesny wigor. W technologii Hydraneo wykazuje większą tolerancję na warunki stresowe.

LG 31.250 (KR 2018) o FAO 250. Mieszaniec trójliniowy. Wysoki plon ziarna, które szybko oddaje wodę. Dobra wymłacalność. Odmiana uprawiana w technologii Hydraneo.

LG 31.330 (CCA) o FAO 270. Nowa odmiana, którą cechuje regularne i stabilne plonowanie. Odporność na wyleganie. Sprawdzona na słabszych stanowiskach. Dobrze toleruje okresowe niedobory wody.

Małopolska Hodowla Roślin

Lokata (KR 2011) o FAO 220. Odznacza się mniejszymi uszkodzeniami spowodowanymi żerowaniem omacnicy prosowianki – delikatne omszenie pochew liściowych. Polecana w północno-wschodnich rejonach kraju i na słabszych stanowiskach.

Smolan (KR 2011) o FAO 230.
Odmiana uniwersalna. Można ją uprawiać na terenie całego kraju. Wyróżnia się mniejszym porażeniem głownią guzowatą.

SM Prezent (KR 2016) o FAO 240/250. Odmiana trójliniowa, polecana również na słabych glebach. Roślina wysoka, dobrze ulistniona, odporna na wyleganie i fuzariozę łodyg.

Mas Seeds

Mas 22R (CCA) o FAO 240.
Wysoki potencjał plonotwórczy. Dobre oddawanie wody po osiągnięciu dojrzałości fizjologicznej. Odznacza się odpornością kolb na Fusarium. Tolerancyjna na wyleganie.

Mas 23M (CCA) o FAO 250. Nadaje się na wszystkie rodzaje gleby. Dobra odporność na choroby. Genetyka dent z wczesnym kwitnieniem. Niska wilgotność zbiorów w każdym regionie.

Mas 29T (CCA) o FAO 260.
Odmiana charakteryzująca się wczesnym kwitnieniem. Daje regularne kolby, a ziarno szybko schnie jesienią. Można ją uprawiać w większości części kraju. Tolerancyjna na wyleganie.

Oseva Polska

Celuka (CCA) o FAO 220/230.
Do uprawy na całym terytorium Polski (również w rejonach chłodniejszych). Dobry wigor powschodowy. Rośliny wysokie i dobrze ulistnione z dużymi kolbami. Dobra zdrowotność roślin.

Bringa (CCA) o FAO 240.
Dobry wigor powschodowy. Sztywna łodyga, odporność na łamanie i na fuzariozy. Pokrój rośliny (typ erektywny, z dużymi liśćmi) umożliwia lepsze wykorzystanie energii słońca i opadów deszczu. Dobry dry down . 

Celong (CCA) o FAO 250. Dobra zdrowotność plantacji. Rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione, stosunkowo dobra odporność na niedobory wilgoci. Przy uprawie na ziarno szybko traci wilgoć.

Procam Polska

Tonifi CS (CCA) o FAO 240.
Odmiana odznacza się szybkim oddawaniem wody z ziarna podczas dojrzewania. Ma wysoką tolerancję na choroby grzybowe i suszę oraz niską podatność na wyleganie. Szybki wigor początkowy.

ES Perspective (KR 2018) o FAO 230/240. Dobra odporność na choroby liści. Rośliny o dobrej tolerancji na wyleganie (korzeniowe i przed zbiorem), które mają szybkie tempo rozwoju i dobry wigor początkowy. Odznacza się dobrym oddawaniem wody z ziarna.

SY Impulse (CCA) o FAO 260. Tolerancyjna na suszę i wysoką temperaturę. Odporna na wyleganie. Wysoki potencjał plonotwórczy. Oddawanie wody w procesie dojrzewania – silny dry down. Nadaje się na większość stanowisk, z wyjątkiem tych chłodnych. 

Ragt Nasiona

RGT Metropolixx (KR 2018) o FAO 230. Odmianę można uprawiać na wszystkich rodzajach gleb – wykluczając stanowiska najlżejsze, zdegradowane, o słabej kulturze rolnej. Wysoka zdrowotność roślin, w szczególności łodygi. Dobra tolerancja na warunki stresowe. Stabilność plonowania.

RGT Chromixx (KR 2017) o FAO 230. Odmiana o dużym potencjale plonowania. Dobre oddawanie wody z ziarna. Wysoka zdrowotność i dobra wymłacalność. Dobry wigor początkowy, wczesne kwitnienie. Możliwy wysiew na słabych stanowiskach.

RGT Maxxatac (CCA) o FAO 250. Duży udział genetyki „dent” zapewnia możliwość uprawy na terenie całej Polski. Niska wilgotność zbioru przy potwierdzonym wysokim potencjale plonowania. Odmiana efektywna w każdych warunkach – stressless.

Saatbau Polska

Casandro (KR 2017) o FAO 240/250. Odznacza się wysokim udziałem
ziarna w kolbie. Dzięki dobrej tolerancji na chłody może być uprawiana na terenach o zróżnicowanym klimacie. Rośliny są wysokie, mocno ulistnione i zdrowe.

Florino (KR 2020) o FAO 230.
Wysoki plon ziarna. Dobra tolerancja na okresowe niedobory wody oraz mocny wczesny wigor. Odmiana rekomendowana do uprawy we wszystkich rejonach kraju. Brak problemów z wyleganiem i łamliwością roślin.

Amello (CCA) o FAO 230. Cechuje się wysokim i stabilnym potencjałem plonowania. Wczesny wigor, dobra odporność na wyleganie i łamliwość łodyg oraz dobry stay-green. Odporność na łamliwość łodyg.

Saaten Union

Korynt (CCA) o FAO 230-240. Dobrze dopasowuje się do różnych warunków uprawy w całej Polsce. Rośliny średnio wysokie o dobrej odporności na wyleganie. Pokroju kompaktowego, z liśćmi nadkolbowymi wzniesionymi ku górze.

Horizonte (CCA) o FAO 200. Odznacza się  wysoką tolerancją na stresowe warunki glebowo-klimatyczne. Bardzo dobrze dopasowuje się do różnych warunków uprawy w całej Polsce oprócz zimnych i wilgotnych stanowisk. Odporna na wyleganie.

Leguan (CCA) o FAO 230/240. Mieszaniec przystosowuje się do różnych warunków uprawy. Rośliny wysokie, odporne na wyleganie. Młode rośliny mają dobry wigor początkowego wzrostu i tolerują chłody wiosenne.

Syngenta Polska

SY Talisman (CCA) o FAO 220/230. Odznacza się wysokim i stabilnym plonowaniem na przestrzeni lat, również w warunkach stresu. Odmiana polecana zarówno na wczesne, jak i opóźnione siewy – na wszystkie typy gleb. Dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną.

SY Macao (CCA) o FAO 260/270. Odmiana, która dobrze adaptuje się do trudnych warunków środowiskowych. Stabilnie plonuje, nawet w bardzo trudnych warunkach. Cechuje się szybkim oddawaniem wody w końcowej fazie wegetacji. Polecana do siewu na gleby lepiej nagrzewające się wiosną.

SY Fregat (CCA) o FAO 260. Mieszaniec dwuliniowy o wysokim potencjale plonowania. Dobrze gospodaruje wodą, przez co lepiej znosi stres suszy. Bardziej odpowiednie do jej uprawy są gleby szybciej nagrzewające się wiosną. Szybko oddaje wodę z ziarna dzięki mocnemu dry down.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)

 • Gospodarz 2021-01-10 19:48:21
  Ja od paru lat sieję tylko KWS, fao 250-280 i już bym nie zmienił. Odmiany są stabilne, wysoko plonujące i do tego z małą wilgotnością.
 • Marek 2021-01-10 10:00:18
  IGP ma dobre odmiany na razie sieje 3 lata i bez problemu.
  • Gal 2021-01-11 21:11:37
   W tym roku zaryzykowałem, i zamówiłem na cały areał Kokunę. Zobaczymy, czy jest taka dobra jak mówią.
 • Mich 2021-01-10 00:10:40
  Mass 23m i 29T sypie i, zero omacnicy i zdrowe ziarno no i oczywiście Pioneer 99241 czyli mistrz jest tylko jeden. Ogólnie każda firma ma 2 - 3 odmiany które regularnie dobrze plonują
 • Robert 2021-01-09 20:25:51
  Tylko i wyłącznie ES Iventive plon mokrej kukurydzy na ziarno w roku 2020 koszona w m-c listopada w województwie lubelskim odała plon za ha przy wilgotności 18t, odmiana petarda polecam z czystym sercem
 • Rolnik 2021-01-09 15:58:18
  FarmSaat jest dobry jak ci wcisną towar ,jak coś nie halo to głupka z ciebie robią ,jak w moim przypadku ,wcisnęli mi jakieś gówno co to w tym samym rzędzie kilka kolb ładnych ,następne w 3/4 nie zaziarnione następne szczerbaty ,jak sieje qq tyle lat takich cudów nie widziałem ,oczywiście rżną glupa ze to może brak fosforu a może pH h...we ,ale sposób na nich będzie jeden ,a to może opady były słabe to im zadałem proste pytanie ze na te ładne kolby bozia dała obfitość deszczu a kilka metrów dalej mniej i następne szczerbaty kolby to w ogóle deszczu nie było ,szkoda ze nie można tu zdjęcia wstawiać bo pokazałbym wam czy ta qq wyglądała jakby miała jakieś niedobory i czy pH słabe .tak ze ja tego gowna więcej nie kupię .
  • Rolnik1 2021-01-13 17:12:28
   Panie A.... Prosimy o zapłatę za usługę siewu. Za nasiona też się Pan nie rozliczył bo coś nie gra? Proszę zacząć od siebie i nie oszukiwać.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.175.107.77
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
GŁÓWNY PARTNER SERWISUpartner serwisu

PARTNERZY SERWISU
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.