System badań PDO umożliwia ustalenie listy zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa oraz ma wpływ na właściwy dobór materiału siewnego przez rolników. Są to odmiany sprawdzone w praktyce i dostosowane do potrzeb danego regionu.

Pszenica ozima: Ludwig, Figura, Kohelia, Ostroga, Mulan, Muszelka, Jenga, Markiza.

Żyto ozime: Walet, Stanko, Balistic F1, Bellami F1.

Pszenżyto ozime: Pawo, Todan, Algoso, Alekto, Leontino, Pigmej, Pizarro.

Jęczmień ozimy: Merlot, Rosita, Karakan, Fridericus, Scarpia.