W systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego ( PDOiR) corocznie badana jest wartość gospodarcza odmian, z uwzględnieniem nowo zarejestrowanych w krajowym rejestrze (RO) oraz niektórych ze wspólnotowego katalogu odmian (CCA).Na podstawie wyników badań, tworzone są listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy w woj. lubelskim.

Na listę wpisano dziewięć odmian pszenicy jarej: Bombona, Arabella, Hewilla, Kandela, Łagwa, Ostka Smolicka, Parabola, Tybalt, Trappe.

Siedem odmian jęczmienia jarego: Atico, Basic, Conchita, Iron, KWS Olof, Stratus, Suweren.

Cztery odmiany grochu siewnego: Batuta, Ezop, Lasso, Tarchalska.

Dwanaście odmian ziemniaka jadalnego: Denar, Lord, Miłek, Cyprian, Owacja, Vineta, Bartek, Satina, Tajfun, Jelly, Syrena i Zagłoba.