Na spotkaniu w woj. kujawsko-pomorskim zostały zaprezentowane promowane aktualnie przez Agrii odmiany żyta, pszenżyta, pszenicy, jęczmienia oraz rzepaku. Poniżej przedstawiamy, jak poszczególne odmiany scharakteryzowali eksperci firmy Agrii.

Odmiany żyta

 • SU Pluralis – zeszłoroczna nowość w ofercie. Odmiana hybrydowa, średniowysoka, dedykowana do najbardziej ekstensywnych stanowisk o niskim pH.
 • Helltop - dobrze znana odmiana hybrydowa, w sprzedaży od ponad 10 lat. Wyróżnia się jasnym kolorem ziarna, wysoką MTZ. Dzięki grubemu źdźbłu, wysyconemu ligniną, charakteryzuje się lepszą odpornością na wyleganie.
 • Stannos - "następca" odmiany Helltop, przewyższający ją potencjałem plonowania o 10-15 proc. Odmiana hybrydowa, mało podatna na wyleganie, o wysokiej odporności na mączniaka prawdziwego.

Odmiany jęczmienia ozimego

 • SU Lautine - odmiana dwurzędowa typu pastewnego. Charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi ziarna oraz wysoką zdrowotnością.
 • Aleksandra - nowość wśród odmian jęczmienia ozimego na polskim rynku. Odmiana dwurzędowa. Wyróżnia się grubym ziarnem oraz wysoką odpornością na choroby. Wymaga dobrej regulacji pokroju roślin.
 • Sandra - dobrze znana odmiana dwurzędowa, pastewna. Sprawdza się także na słabszych stanowiskach, odporna na wyleganie.

Odmiany pszenżyta ozimego

 • Medalion - odmiana bezostna, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdza się do uprawy z przeznaczeniem na kiszonkę i zielonkę. Rośliny o źdźbłach wysokich, ale sztywnych. Wysoka odporność na choroby. Nadaje się do opóźnionego siewu.
 • Dolindo - odmiana krótkosłoma, odporna na wyleganie. Wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła, fuzariozę, mączniaka prawdziwego. Charakteryzuje się dobrą adaptacją do warunków stanowiska.

Odmiany pszenicy ozimej

 • Ambicja - rośliny średniowysokie. Przeznaczona na stanowiska średnie i dobre. Ziarno nie porasta w kłosie. Odmiana o wysokiej odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną; niepolecana do uprawy po przedplonach zbożowych ze względu na niższą odporność na choroby podstawy źdźbła.
 • LG Keramik - odmiana o podwyższonej odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Wysoki potencjał plonowania oraz wysokie parametry jakościowe ziarna.
 • Moschus - pozwala na uzyskanie ziarna o bardzo wysokich parametrach jakościowych, w tym wysokiej zawartości białka, nawet przy niższym nawożeniu azotowym. Wysoka zdrowotność; odporność zarówno na choroby liści, jak i kłosa.
 • RGT Kilimanjaro - odmiana o wysokim potencjale plonowania. Dzięki wysokiemu współczynnikowi krzewienia polecana także na opóźnione siewy.
 • RGT Sacramento - odmiana oścista, dlatego poleca się ją na obszarach mocno zagrożonych szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę leśną. Nadaje się na słabsze stanowiska. Odmiana o krótszej i sztywnej słomie.
 • Skagen - odmiana o wysokiej zimotrwałości i wysokim współczynniku krzewienia.

Odmiany rzepaku ozimego

 • LG Apolonia - najnowsza odmiana, zarejestrowana w 2022 roku. Odmiana z programu N-Flex - o efektywniejszym wykorzystywaniu azotu, nawet w mniejszych dawkach tego składnika. Odporna na wirusa żółtaczki i suchą zgniliznę kapustnych.
 • RGT Nizza CL - odmiana Clearfield, odporna na imazamoks; szczególnie polecana na stanowiska z problemem wysokiej presji chwastów z rodziny krzyżowych.
 • Sesame - odmiana liniowa. Polecana zarówno na bardzo dobre stanowiska, gdzie różnica w plonowaniu między odmianami liniowymi a hybrydowymi nie jest wysoka, jak również do produkcji ekstensywnej.
 • Ricky - odmiana liniowa. Wysoka zimotrwałość i odporność na choroby. Ze względu na wolniejszy początkowy rozwój niepolecana do opóźnionych siewów. Wysoka MTN.
 • ES Fuego - odmiana liniowa. Charakteryzuje się umiarkowanym tempem rozwoju początkowego, ale intensywnym przyrostem biomasy.
 • ES Barocco - nadaje się do uprawy w trudniejszych warunkach, wyróżnia się wysoką zimotrwałością. Jesienią buduje silny system korzeniowy. Odmiana odporna na suchą zgniliznę kapustnych.
 • Tigris - odmiana nadająca się do uprawy również na słabych stanowiskach.
 • LG Anniston - odmiana odporna na wirus żółtaczki rzepy oraz suchą zgniliznę kapustnych. Nadaje się do siewu w terminie opóźnionym, tolerancyjna na słabsze stanowiska.
 • RGT Cadran - odmiana o wysokim plonie nasion i wysokim zaolejeniu. Wysoka zdrowotność - odporna na TuYV, suchą zgniliznę kapustnych, o podwyższonej odporności na zgniliznę twardzikową.
 • DK Expat - odmiana o wolniejszym rozwoju początkowym, przez co nie jest polecana do siewu w terminie opóźnionym. Wysoka zimotrwałość. Sprawdza się także na słabszych stanowiskach.
 • Akilah - wyróżnia się wysoką zdrowotnością. Odporna na wirusa żółtaczki rzepy oraz suchą zgniliznę kapustnych. Nasiona o bardzo dobrym zaolejeniu.
 • LG Anarion - odmiana kiłotolerancyjna, przy zachowaniu wysokiego potencjału plonowania. Odporna również na TuYV oraz suchą zgniliznę kapustnych. Niepolecana do wczesnych siewów.