Lista Odmian Zalecanych tworzona jest na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Poniżej przedstawiamy te na rok 2018 dla Opolszczyzny:

Pszenica jara: Arabella, Goplana, Herenda, Ostka Smolicka, Rusałka, Tybalt.

Jęczmień jary: Ella, KWS Atrika, KWS Cantton, KWS Vermont, Podarek, Rubaszek, Soldo.

Owies: Bingo, Breton, Harnaś, Kozak*, Monsun*.

Soja: Abelina, Aligator, Lissabon, Mavka, Merlin, Sultana.

Ziemniak bardzo wczesny: Denar, Impala, Lord.

Ziemniak wczesny: Gwiazda, Ignacy, Michalina, Vineta.

Ziemniak średnio wczesne, średnio późne i późne: Jelly, Jurek, Laskara, Oberon, Satina, Tajfun.

*odmiany wstępnie rekomendowane

Źródło: COBORU