Pismo skierowane do Prezydenta podpisały: Stowarzyszenie Koalicja na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa, Polski Związek Producentów Kukurydzy, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Związek Producentów Roślin Zbożowych oraz Zamojskie Towarzystwo Rolnicze.

To my rolnicy odpowiadamy za dostarczenie polskiemu konsumentowi bezpiecznej żywności o wysokiej jakości, przy niskich cenach, ponosząc pełną odpowiedzialność za produkty oraz ryzyko ekonomiczne z tytułu prowadzenia działalności rolniczej - napisały organizacje do głowy państwa.

Organizacje branżowe chcą debaty na temat biotechnologii i wykorzystywania GMO w rolnictwie. Uważają, że rolnicy sami powinni decydować o wdrażaniu nowych technologii. Oczekują stabilnej i przewidywalnej polityki dotyczącej nowoczesnych technologii w rolnictwie.

Szanowny Panie Prezydencie - czytamy w piśmie - polscy rolnicy reprezentujący forum organizacji rolniczych ze zrozumieniem przyjmują decyzję Pana Prezydenta dotyczącą zawetowania ustawy o nasiennictwie. Z zadowoleniem również przyjmujemy deklarację, że w przypadku przyjęcia weta przez Parlament, Pan Prezydent skieruje do Sejmu projekt ustawy o nasiennictwie bez kontrowersyjnych zapisów dotyczących GMO. Uważamy, że ta ustawa jest bardzo potrzebna, ze względu na dostosowanie polskich przepisów dotyczących nasiennictwa do przepisów unijnych.

Organizacje zauważają, że Unia Europejska po przeprowadzeniu badań naukowych oraz szczegółowej oceny bezpieczeństwa dopuściła stosowanie komponentów paszowych GMO jak również uprawę zatwierdzonych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych tzn. kukurydzy i ziemniaka.

Zdaniem branżowców obecnie obowiązujące polskie prawo dotyczące zakazu wprowadzania do obrotu materiału siewnego GMO, jak również zakazu stosowania pasz GMO (którego wejście w życie odłożono w czasie) jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

W związku z tym mamy nadzieję - można przeczytać - że Parlament przyjmie w niedługim czasie, ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w której zostaną uregulowane wszystkie kwestie związane z GMO jak również zniesione zostaną wspomniane zakazy dotyczące GMO.

Organizacje deklarują swój udział w debacie nad GMO, podczas której chętnie przedstawią stanowisko w zakresie stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rolnictwie.