Osadkowski: odmiany kukurydzy polecane na 2024 r.

Firma Osadkowski trzon swojej oferty kukurydzianej dzieli na odmiany wczesne, średniowczesne i średniopóźne. Najwcześniejsze odmiany polecane są jako najbardziej uniwersalne, nadające się do uprawy na obszarze całego kraju; odmiany średniopóźne od FAO 260 to z kolei zdaniem firmy przepis na kompromis na połączenie wysokich plonów z odpowiednią wilgotnością ziarna na południu Polski. Poniżej prezentujemy odmiany w ofercie z najważniejszymi ich cechami, wskazanymi przez ekspertów firmy Osadkowski.

 Odmiany wczesne

  • DKC 3088: FAO 230; ziarno dent; dobry efekt dry-down; dostosowana do uprawy na północy kraju; pozwala na wczesny zbiór, umożliwiający siew zbóż ozimych po zbiorze
  • RGT Aloexx: FAO 220-230; dent/dent/flint; toleruje słabsze gleby i okresowe niedobory wody; możliwość wszechstronnego użytkowania i wczesnego zbioru
  • RGT Afixx: FAO 230; flint/flint/dent; toleruje słabe gleby i okresowe niedobory wody; możliwość wszechstronnego użytkowania; stabilne plonowanie

Odmiany średniowczesne

  •  RGT Maxxatac: FAO 250; dent/dent/flint; dobry efekt dry-down; dostosowana do różnorodnych warunków; powtarzalność plonowania
  • SY Ambador: FAO 230-240; dent; dobry efekt dry-down; dostosowana do uprawy na terenie całego kraju i różnych warunków stanowiskowych
  • Codeos: FAO 240; flint/flint/dent; możliwość wczesnego siewu dzięki większej tolerancji na wiosenne spadki temperatury; ziarno z dużym udziałem skrobi szklistej z przeznaczeniem na grys; dostosowana do różnych stanowisk; dobry dry-down

Odmiany średniopóźne

  • DKC 3972: FAO 270; dent; tolerancja na suszę i różne warunki stanowiskowe; wysoki potencjał plonowania przy dobrym oddawaniu wilgoci
  • RGT Lipexx: FAO 270; dent; dobra tolerancja na suszę i słabe gleby; dobra odporność na choroby grzybowe; dobry efekt dry-down
  • ES Hattrick: FAO 260; tropical dent; wysoka MTZ; dobra tolerancja na suszę i szybkie oddawanie wody z ziarna
  • DKC 4115: FAO 280-290; dent; wysoka odporność na wyleganie, wysoka zdrowotność roślin; dobry efekt dry-down

Nowości kukurydziane na kolejny sezon

Na rok 2024 firma Osadkowski kieruje do producentów kukurydzy trzy nowości odmianowe: dwie odmiany kiszonkowe i jedną ziarnową. Pierwszą z nich, polecaną przede wszystkim do uprawy na ziarno jest LG 31.252 o FAO 240 z ziarnem typu flint/dent. Mieszaniec charakteryzuje się tolerancją na zróżnicowane warunki stanowiskowe oraz tolerancją na suszę, jak również dobrym wigorem początkowym. Odmiana polecana jest również na cele młynarskie.

Odmiana DKC 3515 (FAO 260; flint/dent) pochodzi z programu hodowlanego Silo Extra, który ma na celu selekcję odmian kiszonkowych kukurydzy o m.in. wysokiej strawności i wysokiej wartości energetycznej. Odmiana charakteryzuje się dobrym efektem stay-green oraz dobrym wigorem wiosennym i tolerancją na niskie temperatury.

Ostatnią z nowości jest odmiana LG Honoreen (FAO 280; flint/dent). Polecana jest do uprawy w środkowej i południowej części kraju. Pozwala na uzyskanie wysokiego plonu świeżej i suchej masy kiszonki. Odmiana cechuje się dobrym efektem stay-green i tolerancją słabszych stanowisk i okresowych niedoborów wody.

Osadkowski poszerza ofertę dla hodowców

Oprócz kiszonkowych nowości firma Osadkowski poleca hodowcom bydła również inne odmiany kukurydzy na kiszonkę. Należy do nich m.in. odmiana ES Skytower (FAO 250) o wybitnie wysokich roślinach i wysokim plonie świeżej i suchej masy, a także dobrym efekcie stay-green. Polska odmiana SM Bard (FAO 250-260) dobrze dostosowana jest do zróżnicowanych stanowisk na terenie kraju oraz okresowych niedoborów wody. Odmiana Leonido (FAO 270) cechuje się tolerancją na suszę i dobrym efektem stay-green.

W najnowszym portfolio firmy Osadkowski znajdziemy także ofertę mieszanek nasion traw z gamy Milk Up. Pod tą marką dostępnych będzie osiem kompozycji traw oraz traw z roślinami motylkowatymi. Mieszanki są dostosowane do różnych typów gleb oraz do użytkowania pastwiskowego, kośnego i kośno-pastwiskowego.

Ceny i dostępność materiału siewnego na nowy sezon

Jak mówił Aleksander Wysocki, Dyrektor Działu Nasion firmy Osadkowski, na ten moment na rynku nie ma sygnałów o problemach z dostępnością materiału siewnego kukurydzy na nowy sezon.

- W tamtym roku w okresie jesiennym były sygnały, że zagrożona jest produkcja polowa niektórych odmian. Ostatecznie jednak okazało się, że większość odmian była dostępna do samego końca - zauważył Wysocki.

Ekspert zaznaczył, że tegoroczna niska cena ziarna kukurydzy w skupach niestety nie będzie miała przełożenia na ceny materiału siewnego. Z pierwszych sygnałów od firm hodowlano-nasiennych dochodzą sygnały o podwyżkach cen w nowym sezonie o kilka procent.

Całą rozmowę z Aleksandrem Wysockim, Dyrektorem Działu Nasion firmy Osadkowski, obejrzycie poniżej:

Sprawdź ceny kontraktów terminowych