Znaczenie gospodarcze owsa zmienia się. Głównie ze względu na jego wartość odżywczą dla człowieka, a w gospodarstwach o dużym udziale zbóż w strukturze z powodu walorów fitosanitarnych. Owies jest dobrym przedplonem dla innych zbóż.

Do niedawna był to gatunek typowo pastewny. Aktualnie prowadzone prace hodowlane w większym zakresie uwzględniają wykorzystanie owsa jako żywności. W pierwszej kolejności chodzi o obniżenie udziału łuski w ziarnie, która w starszych odmianach sięgała 25-30 proc. Skutkowało to nadmierną zawartością włókna pokarmowego. Efektem prowadzonych prac hodowlanych są wprowadzane do uprawy odmiany nagoziarniste. Uzyskiwane z nich ziarno nieoplewione odznacza się małą zawartością włókna pokarmowego oraz dużą koncentracją białka i tłuszczu. Zwiększa to jego atrakcyjność jako surowca dla przemysłu spożywczego i wykorzystanie w żywieniu zwierząt. Cechą ograniczającą masową uprawę tych odmian jest ich niższa plenność w stosunku do formy oplewionej. Miejmy nadzieję, że hodowla upora się z tym problemem.

Poniżej krótka charakterystyka najnowszych odmian na LZO, wprowadzonych na tę listę w ciągu minionych dwóch lat.

ARDEN

Hodowca: Danko Hodowla Roślin sp. z o.o.

Wpisana do Krajowego Rejestru w 2010 r., na LZO w 2012 r.

Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową duża do bardzo dużej, na septoriozę liści dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i helmintosporiozę przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo mała, udział łuski duży. Gęstość ziarna w stanie zsypnym - dość mała, wyrównanie ziarna małe do bardzo małego. Zawartość białka mała, tłuszczu mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży.

HAKER

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Wpisana do Krajowego Rejestru w 2010 r., na LZO od 2012 r.

Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową dobra do bardzo dobrej, na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę, septoriozę liści średnia.

Rośliny są średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania późny do bardzo późnego, a dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość mała, udział łuski mały. Gęstość ziarna w stanie zsypnym mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna małe do bardzo małego. Zawartość białka mała, tłuszczu bardzo mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski duży do bardzo dużego.

MACZO

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Wpisana do Krajowego Rejestru w 2010 r., na LZO od 2012 r.

Odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Odporność na rdzę wieńcową duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na rdzę źdźbłową średnia, na helmintosporiozę i septoriozę liści dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Odporność na zakwaszenie gleby przeciętna. Plon ziarna z łuską, jak i bez łuski, duży.

59 f a r m e r

SIWEK

Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o.

Wpisana do Krajowego Rejestru w 2010 r., na LZO od 2011 r.

Odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na helmintosporiozę dość duża, na septoriozę liści średnia, na rdzę źdźbłową dość mała, na rdzę wieńcową mała. Rośliny niskie, stosunkowo odporne na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania - średni. Odporność na zakwaszenie gleby - przeciętna. Plon ziarna z łuską, jak i bez łuski, duży do bardzo dużego.

NAGUS

Hodowca: Danko Hodowla Roślin sp. z o.o.

Wpisana do Krajowego Rejestru w 2011 r., na LZO od 2012 r.

Odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna na poziomie odmiany Siwek. Odporność na rdzę wieńcową dość mała, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową, helmintosporiozę, septoriozę liści średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzałości średni. W stosunku do odmiany Siwek charakteryzuje się mniejszym udziałem ziaren oplewionych, podobną masą 1000 ziaren, gorszym wyrównaniem, większą gęstością ziarna w stanie zsypnym oraz większą zawartością białka i tłuszczu. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.