W Niemczech trwają próby nad wprowadzeniem do uprawy formy ozimej buraka cukrowego. Według informacji uzyskanej od KWS, nasiona buraka ozimego wysiewane będą w lipcu, a zbiór dokonywany nawet w maju kolejnego roku. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, masa korzenia przed zimą wynosi średnio 200 g. Podczas wiosennego zbioru doświadczalne plony plasują się na poziomie około 60 t/ha. Rośliny można także pozostawić na polu do września , czy października uzyskując większe plony. Taki termin zbioru umożliwi szerszy dobór roślin następczych po buraku.

Aktualne prace hodowlane koncentrują się wokół dwóch zagadnień: podniesienia jego zimotrwałości, oraz ograniczenia wytwarzania pośpiechów (pędów nasiennych) po jarowizacji roślin. Hodowcy liczą na szybki postęp hodowlany w zakresie obu tych cech, poprzez użycie technik inżynierii genetycznej i wprowadzenie genów warunkujących tolerancję na mróz, które jednocześnie nie zablokują jarowizacji a tym samym umożliwią reprodukcję nasienną.