Rejestr wzbogacił się o sześć odmian jęczmienia ozimego. Aż czterech z nich pełnomocnikiem hodowcy jest firma Saaten-Union Polska.
- Antonella - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska,
- Henriette - odmiana wielorzędowa typu pastewnego: pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska,
- Holmes - odmiana wielorzędowa typu pastewnego: pełnomocnik hodowcy: DANKO Hodowla Roślin,
- KWS Meridian - odmiana wielorzędowa typu pastewnego: pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska,
- Matilda - odmiana wielorzędowa typu pastewnego: pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska,
- Wendy - odmiana wielorzędowa typu pastewnego: pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

Pszenicy zwyczajnej jest najwięcej, bo aż siedem odmian, z czego trzy firmy RAGT.
- Arkadia - jakościowa (A); hodowca: DANKO Hodowla Roślin,
- Elipsa - pastewna (C); pełnomocnik hodowcy: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- KWS Dacanto - odmiana chlebowa (B); pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska,
- Linus - odmiana jakościowa (A); pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska,
- Meister - odmiana jakościowa (A); pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska,
- Oxal - odmiana jakościowa (A); pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska,
- Sailor - odmiana jakościowa (A); pełnomocnik hodowcy: DANKO Hodowla Roślin,

Pszenżyto:
- Agostino - odmiana krótkosłoma; pełnomocnik hodowcy: Lantmännen SW Seed,
- Bereniko - odmiana pastewna; hodowca: DANKO Hodowla Roślin,
- Borowik - odmiana pastewna; hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR,
- KWS Trisol - odmiana pastewna; pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska,
- Maestozo - odmiana pastewna; hodowca: DANKO Hodowla Roślin.


Żyto:
- Armand - odmiana populacyjna; hodowca: dr Stanisław Ramenda,
- Horyzo - odmiana populacyjna; hodowca: "Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR,
- SU Drive - odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.